שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

ענייני שבעה ואבלות

undefined

הרב בנימין במברגר

ח שבט תשס"ט
שאלה
למה אומרים ברוך דיין האמת, מה זה אומר? האם רב צריך להיות בשבעה? למה אסור לגעת בנפטר, כי הוא טמא וכשהוא עם תכריכים הוא קדוש? למה יושבים שבעה ולא 8 ימים?
תשובה
חז"ל אמרו: שכשם שמברכים על הרעה כך מברכים על הטובה, ולכן מברכים על הפטירה של אחד מהקרובים "ברוך דיין האמת" עם שם ומלכות. על שאר אנשים שנפטרו מברכים ללא שם ומלכות. משמעות הברכה (לקוח משיעור של הרב אליעזר מלמד באתר): ברכה על הטובה ועל הרעה תכליתן של הברכות היא, לזכור תמיד את בורא העולם, המשגיח בכל עת על בריותיו. על ידי הברכות אנו חוזרים ונזכרים שה' אינו שוכן רק בגנזי מרומים, אלא כל דבר ודבר שישנו בעולם מתחייה ומתקיים על ידי הניצוץ האלוקי שבו. וכל אירוע ואירוע שמתרחש בעולם יש לו משמעות רוחנית ומגמה אלוקית שצריך להכירה. לכן, כשקורה לאדם מאורע משמח, עליו לתת שבח והודאה לה' ולברך 'שהחיינו'. לעומת זאת, אם חלילה קורה לו אסון, גם זה בהסכמה אלוקית, ואע"פ שלא תמיד אנו מבינים את עומק העניין, מכל מקום צריך להאמין ולדעת שה' הוא דיין אמת, וכל הנהגותיו בצדק, ולכן מברכים: "ברוך דיין האמת". הידיעה הזו, שה' מנהיג את העולם, והכל בא ממנו ובהשגחתו, נותנת ערך לכל הארועים שבחיים. כשהאדם זוכה בדבר משמח, שמחתו עמוקה יותר, משום שלא באה במקרה אלא מידי ההשגחה האלוקית. וגם אם, חס וחלילה, פגע בו אסון, יש לו יותר כח לקבל אותו כאשר הוא יודע, שיש לאסון הזה איזו משמעות. האמונה, שה' משגיח על העולם, מאירה את החיים אפילו בעת צרה, משום שהמאמין יודע, שאף אם כעת הוא לא מבין איזה טובה תצמח מהרעה, מכל מקום הוא יודע שכל מה שה' עושה בעולם, בסופו של דבר, הכל לטובה. אבל מי שאינו מאמין, אין לו אלא את צרתו, והעצב נוקב וחודר בליבו ללא תרופה ומשמעות. אין חובה שיהיה רב בזמן השבעה אבל כדאי להתייעץ עם רב לגבי מנהגי האבלות והשבעה. מת הוא טמא וגם לאחר הטהרה במקווה הוא נחשב לטמא והמטפלים בקבורה ובטהרה נוגעים במת וכן נושאי המיטה. יש אנשים גדולים שמפני מידת החסידות מבקשים שרק תלמידיהם או מי שטבל במקווה יגע במיטה. יש שכתבו שנשים לא יגעו במת. חז"ל למדו מהיקש בפסוק שימי האבל הם כימי החגים, שבעה ימים. וכן מצינו שיוסף עשה אבל שבעת ימים ליעקב. וכל זה אסמכתא כי עיקר התקנה תוקנה על ידי משה רבינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il