שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מציאת ספר בשבת

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ה תשרי תש"ע
שאלה
מצאתי בשבת שלושה ספרים שמישהו הניח ליד ביתו כיוון שלא רצה בהם עוד. לקחתי את הספרים ולמעשה כך הפכתי אותם לשלי. האם הדבר מותר בשבת?
תשובה
הן אמת שאסור להכניס חפץ לרשותו בשבת. ומחמת כן נפסק בשו"ע שאין ליתן מתנה בשבת (אא"כ מדובר בדבר שהוא צורך השבת כגון דברי מאכל ומשקה וכדו'), אולם לגבי מציאה בשבת כבר כתב בשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא (סימן קע"ד ד"ה אבל אינו), שאין איסור לזכות מהפקר בשבת ואינו בכלל מקח וממכר, כיון דליכא דעת מקנה. ועיין גם בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ג סימן נ"ו אות ב').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il