שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

רב ששולל את כולם

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט שבט תשס"ד
שאלה
לאחרונה שמעתי מהרב יוסף קלנר במכינה של עלי שתורתו של הרב סולוביציק היא בכלל לא תורה יהודית אלא משנה דנית כיוון שכל תורתו הפילוסופית נלקחה מהפילוסוף הגוי הדני קירקגור. השיחה נמצאת באתר שלהם וניתנה כתשובה לשאלה "מה ההבדלים בין תורת הרב קוק לתורת הרב סולווויצ’יק?". ניתן להורידה משם. איך עלי להתייחס לרב כזה ששולל את כל השיטות שאינן שיטתו?
תשובה
הרב סלובייצ'יק אינו צריך לשכמותי כדי להעיד עליו שהינו אחד מגדולי ישראל בדור האחרון, הן בתחום הלמדנות בתלמוד ובהלכה והן בתחום האגדה, פרשנות המקרא ובירורי מחשבה ואמונה. גם חבריו גדולי התורה כדוגמת הרב פיינשטיין והרבי של חב"ד זצ"ל התיייחסו אליו כאל אחד מגדולי התורה. מסופר על מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל שהלך לשמוע שיעורים שלו בהיותו בביקור בארץ, אחר ששמע ממרן הרב זצ"ל שקו מחשבתו דומה לקו מחשבתו של סבו המפורסם רבי חיים סלובייצ'יק מגדולי הלמדנים בדורות האחרונים. גם מו"ר הרב שפירא שליט"א כשהיה רב ראשי וביקר בארה"ב הלך לבקרו, כדרך שנוהגים לבקר את גדולי ישראל. אמנם יתכן ששאב רעיונות מפילוסופים גויים, ואין בכך פסול לפי הרמב"ם שאמר "שמע האמת ממי שאמרה" והביא מדברי אריסטו בספריו הקדושים. כמובן שהרמב"ם ברר ולקח מדברי אריסטו רק דברים שתואמים ומסייעים להבנת התורה. ואמנם היו גדולים שחלקו על הרמב"ם שחששו שמא לקח ממנו יותר מידי, וצריך יותר לברר בקפדנות את מה שלומדים מתפיסות עולם זרות. אולם דעת הרמב"ם שאפשר ללמוד מחכמי הגויים דברי אמת. ועיין במאמרו של מרן הרב קוק זצ"ל "המחשבות" בספרו "עקבי הצאן" שם הוא מברר איזה מחשבות שוות בישראל ובעמים, ובאיזה יש צד של הבדל ובאיזה הבדל מוחלט. מותר להתדיין בנושאים אלו, ולדון את משקלם של ההסברים והשיטות השונות - האם הם מבטאים אמת תורנית מוחלטת או סברה מתווכת בין האמת התורנית הנצחית לאופן החשיבה הזמני של דורנו ושל העמים. אבל אין בכך ביקורת על עובדת היותו של הרב סלובייצי'ק מגדולי התורה, שדבריו ראויים להילמד בקדושה ובטהרה. להרחבה בנושא לחץ כאן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il