שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תנועות נוער

תנועות נוער-מעורבות

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ב אב תש"ע
שאלה
רציתי לשאול כמה שאלות בענין תנועות נוער מעורבות ובעיקר בישב"צים. 1) ראשית ראיתי שהרצי"ה זצ"ל התנגד לתנועות נוער מעורבות וכששאלו אותו על הפעילויות של בני עקיבא אמר שאין לו כל קשר אליהם, וא"כ מדוע אנחנו לא ממשיכים את דרכו בזה כמו שעושים בשאר דרכיו? 2) אם בימינו רוב גדולי הדור ה"דתיים לאומים" וכ"ש החרדים פוסקים לא להיכנס לישב"צים על מי אנחנו בעצם נשענים שמתיר להיכנס? הרי בשאלות כאלה ראוי לפנות לגדולי הדור? 3) אמנם בהלכה לא מתייחסים למצב זה של תנועות נוער מעורבות כי זה לא היה אף פעם אך כן כתוב שצריך להתרחק מאוד מאוד מן האישה וכו’ והרי בתנועות נוער מתקרבים מאוד לאישה? 4) גם לדעת מי שמתיר להיכנס לישבצי"ם האם זה מותר גם כשזה כולל הרהורי עברה? תודה רבה!
תשובה
1. מורנו הרב צבי יהודה הורה באופן כללי לאיסור בענין תנועת נוער מעורבת. אולם למורנו לא היה קשר עם קהילה מסוימת שלה הוא היה צריך להורות. מורנו רצה להנחיל לנו את הכיוון שהינו ברור ע"פ תורה שיש להקפיד בצניעות ולא לפרוץ גדרות. אולם תלמידיו הקרובים שהיו צריכים להורות לתלמידים או לבני קהילה הורו לפי מה שראו לנכון במצב המסוים שהגיע לפניהם. יש להבחין בין הוראה כללית לבין הוראה פרטית למקרים מוגדרים. לא ידוע לי על אמירות של הרב שאין לו קשר לבני עקיבא. ודאי שהרב קרא לתקן את הצריך תיקון גם בבני עקיבא. 2. ודאי שראוי לפנות לגדולי הדור בשאלה ואתה יכול לפנות אליהם. אתה יכול לפנות לגדולי הרבנים של הציבור האמוני לאומי וללכת לפי הוראתם. 3. הגדר של להתרחק מאד מן האישה אינו מוגדר. יש איסורים פרטניים שבהם יש גדרים ברורים. אולם גדר ההתרחקות הוא הוראה כללית שלפי עיני המורה יורה בענין. אין ספק שאנו הולכים על חבל דק ועל היתרים שאינם פשוטים בהוראות על תנועת נוער מעורבת. אולם ההוראות האלו הם לפי מה שנראה מתאים ומועיל לבנין הדור. 4. בדרך כלל יש להורות למי שיש הרהורי עבירה כתוצאה מכניסה לישב"ץ להימנע מכך כדי שלא יבוא לכלל איסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il