שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיהו יהודי?

המרת דת

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ב סיון תשע"א
שאלה
שלום,כבוד הרב. אבקש לברר באמצעותך, היכן במקורות מצויין כי יהודי אינו יכול להמיר דתו לדת אחרת, גם אם המיר דתו אינו יכול ולעולם יישאר יהודי? למדני הפשט או הדרש.
תשובה
הרמ"א (יו"ד סי' רסח סע' יב) כותב: "ישראל מומר שעשה תשובה, אינו צריך לטבול. רק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חבירות בפני שלושה. ומקורו מדברי הנמוקי יוסף וכן כתב הר"ש בן הרשב"ץ, ודבריהם מובאים בבית יוסף בסימן רסח, ואצטט: "כתב נמוקי יוסף בשם הריטב"א... ישראל שחטא ועשה תשובה דכולי עלמא שורת הדין אינו צריך טבילה אלא קבלת חבירות בפני בית דין לכתחלה, ואף על פי כן טובל הוא מדרבנן משום מעלה... וכן כתב הר"ש בן הרשב"ץ בתשובה (שו"ת הרשב"ש סי' פט) בני האנוסים כל שאמם מישראל אפילו מכמה דורות... אין להם דין גרים כלל ואין לנו להבהילם ולהחרידם כשבאים לחזור בתשובה ואין צריך להודיעם קצת מצות קלות וחמורות לפי שהם מחוייבים במצות כמונו והם מושבעים ועומדים מהר סיני". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il