שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילות והוספות מיוחדות

פסוק לשם אוריה לבן

undefined

רבנים שונים

ב מרחשון תשע"ב
שאלה
בבקשה פסוק לשם אוריה לזכר.
תשובה
בחר לך פסוק אחד מביו הפסוקים הבאים (ישנם עוד פסוקים אפשריים): 1. בראשית פרק מו פסוק כה: "אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה" 2. בראשית פרק מט פסוק יא: "אסרי לגפן <עירה> עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים <סותה> סותו" 3. ויקרא פרק ו פסוק ו: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" 4. ויקרא פרק כו פסוק מו: "אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה" 5. במדבר פרק כא פסוק יז: "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה" 6. דברים פרק יא פסוק יב: "ארץ אשר ה' אלקיך דרש אתה תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" 7. דברים פרק יב פסוק א: "אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן ה' אלקי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה" 8. דברים פרק ל פסוק טז: "אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלקיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה' אלקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה" 9. תהלים פרק לב פסוק ב: "אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה" 10. תהלים פרק לב פסוק ז: "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה". בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il