שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

ישוב הארץ מול כיבוד הורים

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"א תמוז תשס"ב
שאלה
היינו רוצים להתיישב ביש"ע אבל אם נעשה זאת, זה יגרום צער גדול להורי שאינם שומרי מצוות. האם עדיף לקיים מצות ישוב הארץ ביש"ע ולגרום צער להורים או לקיים מצוה לא מן המובחר ולחסוך להורי שינה בלילות?
תשובה
כיבוד הורים אינו דוחה מצוות אחרות, כמבואר בשו"ע יו"ד רמ, טו. למשל אם ההורים מסוכסכים עם אדם מסוים, ודורשים מבנם שלא לדבר איתו, אסור לבן לשמוע בקולם, מפני שיש מצוות "ואהבת לרעך כמוך". ואפילו אם ההורים טוענים שהדבר מדיר שינה מעיניהם, אין הבן צריך לשמוע בקולם. וכן לגבי כל המצוות. וכן הדין לגבי התגייסות ליחידות קרביות. אמנם במקרים מיוחדים מאוד, כגון שידוע שמצבם הנפשי של ההורים מעורער, ויש חשש שבעקבות זאת ישברו, וגם אחר זמן לא יתאוששו, יש מקום להתחשב בדעתם. אבל אם מדובר במצב רגיל, שבו דואגים מאוד בהתחלה ואח"כ מתרגלים, אין לשמוע בקולם. להרחבה בעניין זה על עלייה מחו"ל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il