שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

הצמדת מנחה לערבית

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ו סיון תשס"ד
שאלה
הרב כותב בספרו פניני הלכה על תפילה שהצמדת מנחה לערבית לפני צאת הכוכבים "הוא מנהג שסותר את עצמו...". מנחה שייכת ליום הקודם וערבית זה יום חדש. אז את המנחה של היום החדש צריך להתפלל לפני פלג המנחה כדי שלא יהיה סתירה באותו יום. אך איזה סתירה יש בימים נפרדים? העיקר שבכל יום אתה נוהג לפי שיטה מסוימת (למרות שבודאי עדיף להתפלל לפי שיטה אחת באופן קבוע). אני צודק?
תשובה
עיין בפניני הלכה תפילה כה, ו, 5, שלדעת הרא"ה והמאירי, בכל יום צריך אדם לילך כשיטה אחת, ר' יהודה או חכמים, אבל מותר לבחור בכל יום שיטה אחרת. ולדעת תר"י, הרשב"א והרא"ש, אדם צריך לבחור לנהוג כדעה אחת ולא להחליפה מעת לעת. וזאת משום שאם הוא סובר שהלכה כר' יהודה אזי עליו לנהוג כמותו תמיד, ואם הוא סובר שהלכה כחכמים שינהג כמותם. כי זה שלא הכריעו הלכה כמי אינו אומר ששתי הדעות יכולות להסתדר ביחד, ואם כן צריך כל אדם להחליט כאיזה שיטה הוא בוחר ללכת באופן קבוע. למעשה נפסק בשו"ע רלג, א, ומ"ב ו, יא, וכה"ח ט, יב, שלכתחילה אין להחליף השיטה, גם בימים שונים, ובשעת הצורך אפשר להחליף (וע' מ"ב רסז, ג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il