שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הנחת שני זוגות תפילין

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ו סיון תשס"ד
שאלה
לסוברים כי צריך להניח שני זוגות תפילין (רש"י ור"ת) - אין מניעה להניחם ביחד, ולא מצינו שנאסר בבל תוסיף. לסוברים כי איטר יד, צריך להניח גם על יד שמאל ככל אדם (שיטת המקובלים ולא כאן המקום להאריך בזה), נפסק כי יניח לאחר שיסיר תש"י מיד ימין, ואין היתר להניח בבת אחת משום בל תוסיף. מדוע במקרה אחד מותר בבת אחת ובמקרה השני לא ראינו שנוהגים כן?
תשובה
כאשר מדובר בתפילין של רש"י או ר"ת, להלכה אחד מהם פסול, ואין עוברים עליו בבל תוסיף, הואיל ואין מתכוונים לקיים בו מצווה. אולם כאשר הוא מניח על יד שמאל וימין, שני הזוגות כשרים, וכיוון שנצטוונו להניח על יד אחת, כאשר הוא מניח כדי לקיים מצוותו בשני הידיים יש חשש בל תוסיף. ולכל הפחות הוא נראה כעובר על בל תוסיף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il