שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

תפילת עלינו לשבח

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ו אב תשע"ב
שאלה
מדוע אין אומרים עלינו לשבח בתפילת מנחה? מדוע נוהגים לומר ברכו לפני או אחרי עלינו לשבח? נא לציין גם את מקורות התשובה. תודה
תשובה
כתב החיד"א (דבש לפי מערכת ע, אות ט): עלינו לשבח תיקן יהושע בן נון שבא מיוסף הצדיק שנקרא שור וכן עלינו לשבח בגמטריא שור. ותיקנו בזמן שכבש את יריחו וסבב אותה שבע פעמים. ובכל פעם הזכיר שם אחד משם מב' של ה' והשם הראשון הוא ר"ת 'אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה' גימטריא עלינו לשבח, שעשה לנו הנס ע"י שם בן 42 אותיות. תפילת עלינו לשבח לא מוזכרת בסידורים רבים אלא רק בראש השנה (אבודרהם, רב עמרם גאון, רס"ג, אבן ירחי ורמב"ם). כיום רוב הקהילות אומרים אותו בכל התפילות ע"פ האר"י (כמובא בשו"ע סימן קלב, כה"ח יא, מ"ב ז). היו קהילות בתימן (ספר השגות לגר"י צובירי), איטליה ובצפון אירופה שלא אמרו במנחה מפני: א. שהוא סמוך לערבית. ב. מפני שאומרים בעלינו שהם משתחוים להבל וריק, וכיון שבבוקר ובערב זורחת השמש ועולה הלבנה שאליהם היו משתחוים מה שאין כן במנחה. לשאלתך השניה, אומרים ברכו לפני ברכות קריאת שמע, ולזכות את המאחרים אומרים לפני עלינו לשבח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il