שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

מקרר בלי התקן שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ב תמוז תשע"ג
שאלה
בבית הורי אשתי יש 3 מקררים ישנים בלי התקן שבת (1AMANA 2INDESIT 3GOLDSTAR-FRESH MASTER) הם תלשו את הנורה וחשבו שדי בזה. מה אפשר להציע להם כדי שלא יצטרכו לקנות מקרר חדש?
תשובה
לשואל, שלום! בפתיחת מקרר יש להבדיל בין תוצאות ישירות ומיידיות הנגרמות באופן ודאי לבין תוצאות עקיפות שאינן מיידיות ועל כל פנים אין ודאות שתהיינה מיידיות. הדלקת הנורה היא מיידית וודאית, ולכן אותה הכרח להסיר. כמו כן בדגמים שבהם פתיחת הדלת גורמת מיד להפסקת פעולת המאוורר, יש צורך לנטרל את התוצאה הזו. ניתן לעשות זאת על ידי מדבקה חזקה שתלחץ על המתג כל הזמן ותגרום לכך שהמאוורר ימשיך לפעול. לפי הכתוב באתר מכון צומת, חברות רבות מספקות כיסוי תקני למתג הזה שמנטרל את התוצאה. תוצאה עקיפה מפתיחת המקרר היא כניסת אויר חם לתוכו וכתוצאה מכך, באמצעות הטרמוסטט, הקדמה של פעולת המנוע. לדעת רוב הפוסקים אין בכך איסור, הן בגלל שאין קשר ישיר וכוונה בין מעשה האדם לבין התוצאה, והן מסיבות נוספות (ראו שו"ת מנחת שלמה לרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, חלק א סימן י, ציץ אליעזר חלק ח סימן יב, יביע אומר חלק א או"ח סימן כא), וזהו המנהג המקובל. ויש שמחמירים בדבר, ולשיטה זו צריך לפתוח את הדלת רק כאשר שומעים שהמנוע פועל וכעת פתיחת המקרר לא תגרום להפעלת המנוע אלא תגרום רק להארכת משך פעולתו. התקן השבת מנטרל את הטרמוסטט וגורם שפעולת המנוע והפסקתו לא תהיינה תלויות בחום המקרר, והדבר נועד לאפשר למי שחושש לשיטה המחמירה לפתוח את הדלת גם כאשר המנוע אינו פועל. המסקנה, אפוא: על פי שיטת רוב הפוסקים הנהוגה למעשה, אין צורך בהתקן שבת. מספיק לנתק את הנורה ולנטרל את ההשפעה המיידית על המאוורר. מי שרוצה להחמיר מעבר לכך ואין לו התקן שבת, יפתח את הדלת רק כשהוא שומע את המנוע פועל. שאלתי טכנאי מקררים על הדגמים שבשאלתך והוא השיב שב AMANA בדרך כלל המאוורר לא מושפע מפתיחת הדלת ואילו בשני האחרים בדרך כלל כן, אם כי הדבר תלוי בדגם המדויק. ניתן לבדוק זאת בקלות: פתח את המקרר ובדוק אם המאוורר עדיין עובד, ואם אינך בטוח - שים ממחטה מול המאוורר ותראה אם היא זזה. אם כן - הכל בסדר. אם לא - יש לשים מדבקה כאמור. מאחר שכתבת שמדובר בדגמים ישנים לא התייחסתי כאן למקרר עם צג דיגיטלי, שיש בו בעיה מיוחדת. הבהרה: התשובה עוסקת באדם שיש למשפחתו מקרר ללא התקן, ועל כן השבתי שניתן להשתמש בו. כאשר אדם עומד לרכוש מקרר, ויש לו אפשרות לקנות מקרר עם התקן שבת ללא פער משמעותי במחיר ובאיכות – ראוי להעדיף את המקרר עם ההתקן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il