שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי בגדים

הכוונה המקורית בציווי של מצוות ציצית

undefined

הרב יצחק גרינבלט

כ"ז טבת תשע"ד
שאלה
שלום, אני מתחבט הרבה זמן בקשר למצוות ציצית, ושאלתי היא כזו: אומרים שרק בגד עם 4 כנפות חייב בציצית, ולכן זו לא חובה בימינו. אבל הרי נאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם". ואלוהים ידע שבעתיד יהיו בגדים ללא 4 כנפות. אז האם לא יתכן שהמצווה היא ללבוש בגדים עם 4 כנפות תמיד, ועליהם ציצית?
תשובה
בס"ד שלום רב. שמחתי מאוד לקבל את מכתבך. כבר אמרו חכמים ששאלת חכם חצי תשובה. זאת אומרת ששאלה טובה יש בה המון תוכן שמקדם את האדם אל התשובה השלמה. ואכן חשיבתך היפה מקדמת מאוד, שהיא זוכה לפתוח אותך לעולמות מעמיקים יותר מלאי תוכן ויופי. כדי להבין את הדברים ננצל הזדמנות זו להרחיב מעט יותר על נושא המצוות ועל הסוגים השונים שבהן. חשוב מאוד לדעת שלא כל המצוות שוות. ישנן מצוות שכל אחד חייב בהן, ובכל מצב האדם חייב לקיימן. לדוגמא, קריאת שמע, שכל אחד צריך לקרוא קריאת שמע. וכן שבת, ועוד מצוות רבות. אלו נקראות מצוות חיוביות, שהאדם חייב לקיים אותן. ישנן מצוות שרק כאשר אדם מגיע למצב מסוים הוא צריך לקיים אותן, אך אם האדם נמצא במצב אחר, אין לו חיוב לקיים מצוות אלו. במצב זה פעמים שיש לאדם מקום להשתדל להגיע למצב שבו הוא יתחייב בקיום המצווה, על ידי מעשים מסוימים, כיוון שהמצווה חשובה כל כך, אך אין חיוב בכך. ויש מצוות שהאדם צריך להשתדל שלא להגיע אליהן כלל וכלל, אלא הן מצוות שרק במצב מסוים צריך לעשות אותן, ואם לא מגיעים למצב הזה, ראוי שלא להגיע אליהן. דוגמא מאוד בולטת למצווה זו היא מצוות: "והשיב את הגזלה אשר גזל". מצווה זו יכול האדם לקיים רק אם הוא גזל, וכעת הגזלה בידו, והוא יכול להחזיר אותה. אז יש לו מצווה כזו, אך ודאי שלא נגיד לאדם לגזול כדי לקיים מצוה זו. כמו כן, אדם שבא להיפרד מהאשה שלו יש לו מצווה לכתוב גט ולתת לה. ודאי שלא נגיד לאדם לגרש את אשתו כדי לכתוב גט ולתת. מצוות אלו נקראות בלשון ההלכה מצוות קיומיות, שהאדם לא מחויב בהן, אלא אם כן הוא מגיע למצב שבו הוא חייב במצווה. ביחס לציצית לפי עיקר ההלכה זו מצווה קיומית, שהאדם לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות, ורק אם הוא לובש בגד כזה הוא חייב להטיל בו ציצית. התורה לא ציוותה על האדם ללבוש בגדים, וגם אם הוא ילבש כל הזמן בגד בלי ארבע כנפות הוא לא יתחייב במצווה זו. ולכן גם בזמן נתינת המצווה היה ברור שיש מצב שאדם לא יתחייב במצווה. אך מסופר בגמרא על אחד מהאמוראים שהיה לו קשר מיוחד עם מלאכים, ומסופר שם שהוא נשאל על ידי המלאך מדוע אינו לובש ציצית? והוא ענה שהואיל ואינו לובש בגד של ארבע כנפות, הוא לא צריך ציצית. ענה לו המלאך, שאף שהוא לא חייב, בזמנים מסוימים (זמנים שמידת הדין מתוחה) נענשים על כך. שכן בזמנים שבהם מדקדקים יותר עם האדם, פעמים שהוא יענש על כך שהוא יכל לקיים מצווה ובחר שלא לעשות זאת. אכן במצוות אלו יש לנו מקום לדבר מיוחד. דבר שפעמים גדול יותר משאר המצוות. שבמצב זה האדם הוא זה שבוחר לקיים מצווה, הוא יכל שלא לעשות זאת, ובבחירתו מראה הרבה יותר את אהבת ה' שלו, ואת הקשר שלו למצוות, שהוא ממש רודף כדי לקיים אותן. זו מעלה מיוחד בציצית, ויקרה היא המצווה כדי שאנו נעשה כל מה שאנו יכולים כדי לחייב את עצמנו במצווה יקרה זו. שתהיה לך המון הצלחה הרב יצחק גרינבלט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il