שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

דיני חצרות משותפות

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ אייר תשע"ד
שאלה
אדם שתל עצים בחצרו על גבול המגרש עם שכנו והעצים פולשים לחצר שכנו. על מי לשאת בהוצאות הגיזום של העצים המפריעים?
תשובה
שלום וברכה, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף כז, שיש לניזק יכולת לקצוץ ענפי אילן שנוטה לחצרו, כשיש לו פגיעה כתוצאה מפלישת הענפים לחצרו. וכן נפסק בשו"ע חו"מ, סימן קנה סעיף כו. אמנם מדברי הרמב"ם, הטור (סעיף מא בשם גאון) ושולחן ערוך נראה שהניזק אינו יכול לחייב את המזיק לקצוץ הענפים, אלא יש לו זכות לקצוץ בעצמו את הענפים שנוטים לתוך רשותו. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il