שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

ממתי אפשר לקרוא ק"ש שעל מיטה?

undefined

הרב עזריה אריאל

ג תמוז תשע"ד
שאלה
שלום רב מהו הזמן הכי מוקדם שילד יכול לקרוא קריאת שמע שעל המיטה? היום מחשיך מאוחר ולעתים הילד נכנס למיטה לפני השקיעה תודה
תשובה
לשואלת, שלום! קריאת שמע וכן פסוקים אחרים שנהוג לומר על המיטה ניתן לומר בכל שעה שהיא. ברכת "המפיל" נקבעה, לפי דעת רוב הפוסקים, רק לזמן השינה המקובל, שנת הלילה (משנה ברורה סי' רלט סק"ח וביאור הלכה שם ד"ה סמוך, וראו לשון הרמב"ם הלכות תפילה פ"ז ה"א והראב"ד המובא בפירוש רבנו מנוח שם הל' ג), ואפילו אם הולך לישון סמוך ללילה ועיקר שינתו יהיה בלילה - לא יברך ביום (שו"ת בצל החכמה ח"ה סי' קסו, והרחבה ב'ברכת איתן' על הלכות ק"ש על המיטה, עמ' תנח והלאה). לכן אין לברך קודם השקיעה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il