שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לשון הרע

ארור מכה רעהו בסתר

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ט"ז אב תשע"ד
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב המשך חכמה בדברים פרשת כי תבוא פרק כז פסוק כד כותב: ארור מכה רעהו בסתר. דבגלוי יענשהו בית דין "פצע תחת פצע" וכו’, אבל בסתר אם יתבעהו בבית דין יכפור בו. ואי דיהיה צריך שבועה, הלא מדין תורה כופר הכל פטור, ומפורש בכתוב דפטור. האם היום אפשר לתבוע בדין תורה כל כך? יש מקרה כזה בגמרא? תודה
תשובה
לשואל שלום, דומני שדברי בעל ה"משך חכמה" לא הובנו כראוי, לכן אסביר דבריו כפי שהבנתים בעניותי. בעל ה"משך חכמה" מבאר מדוע הכתוב התייחס בחומרה דווקא למי שמכה רעהו בסתר. וכי המכה את רעהו לעין כל עשה מעשה פחות חמור?! על כך מבאר ה"משך חכמה" שמי שמכה את רעהו בגלוי יבוא על עונשו בבית הדין "פצע תחת פצע" (וכדרשת חז"ל שהכוונה היא לתשלום ממון ולא לפצע ממש), אבל מי שמכה את רעהו בסתר, עלול לצאת בלא כל עונש, שכן כשיתבעוהו בבית דין, ביכולתו לכפור במעשה, שכן ממילא אף אחד לא ראה אותו בשעת המעשה. לכן כותבת התורה "ארור" דווקא על מי שמכה רעהו בסתר. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il