שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

ערסל בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ה תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר להתנדנד בשבת על ערסל שמחובר לחוט אשר מחובר לחוט נוסף אשר מחובר לעץ?
תשובה
לא ניתן להשתמש בערסל בשבת. הרחבה: בשו"ע סימן שלו סעיף יג נפסק שאסור להשתמש באילן, ובצידי אילן, שמא יבוא לתלוש ממנו. אך מותר להשתמש ב"צידי צדדי" האילן. במשנה ברורה (שם, ס"ק סג) מבואר שגם השימוש ב"צידי צדדי" מותר רק אם האילן עצמו לא יזוז בעת השימוש. לגבי הערסל: גם אם נאמר שהערסל עצמו מוגדר כ"צדי צדדי" האילן - עדיין אסור להתנדנד עליו, מפני שבעת הנדנוד גם החוטים זזים. (אין זה ברור שהערסל מוגדר "כצדי צדדי"-כי מסתבר שגם החוט המחובר לערסל וגם החוט המחובר לחוט - כולם מוגדרים כחלק מהערסל עצמו - עיין שמירת שבת כהלכתה פרק כו הערה נח). בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il