שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

חובה לשלם דמי שדכנות?

undefined

הרב עזריה אריאל

ד מרחשון תשע"ה
שאלה
שלום הרב. האם יש חובה לשלם דמי שדכנות לאדם שעשה שידוך, אבל זה לא המקצוע הקבוע שלו אלא הוא רק עשה את זה מהצד? ומה לגבי תשלום לאדם שזהו המקצוע שלו?
תשובה
לשואל, שלום! בדרך כלל חובה לשלם דמי שדכנות, כשם שחובה לשלם למתווך בקניית דירה וכדומה (רמ"א חו"מ סי' קפה ס"י. לפרטי דינים בעניין זה, כגון כאשר אחד הציע את ההצעה הראשונית ואחרים הביאו את הדברים לידי גמר טוב, ראו פתחי תשובה חו"מ סי' קפה סק"ג ואה"ע סי' נ סקט"ז). הדבר פשוט במקרה שהצדדים פנו לשדכן וביקשו ממנו למצוא עבורם שידוך, אבל הוא הדין כאשר השדכן פנה מיוזמתו לצדדים והם נענו לו. כך הדין בכל מי שיוזם הנאה כלשהי עבור חברו שמקובל לקבל עליה שכר, שאפילו אם לא אמר בפירוש שהוא עושה זאת עבור תשלום הרי הוא זכאי לתשלום, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת (רמ"א בחו"מ סי' רסד ס"ד, וראו בהרחבה במבוא לספר 'הלכות מתווכים', עמ' סג והלאה; וראו רמ"א בחו"מ סי' פז סל"ט וביאור הגר"א שם ס"ק קיז, שזה מדין "נהנה" כיורד לשדה חבירו העשויה ליטע). לעניין זה אין הבדל בין שדכן מקצועי לבין מי ששידך באופן חד פעמי ומזדמן (כפי שהוכיח בשו"ת ישכיל עבדי, ח"ה חו"מ סי' ל, ציין לו ב'הלכות מתווכים' פרק א סעיף ב). כאשר השדכן מוחל במפורש על דמי השדכנות בוודאי אין חיוב לשלם לו. כמו כן, אם ברור שמנהג המקום, או העדה, של הזוג והשדכן הוא לשדך ללא שכר ועל דעת כן נעשה השידוך - אין חובה לשלם (שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תשלו). בגלל עליית גיל הנישואין בימינו, מומלץ בכל מקרה לשלם שכר הגון שיעשה את העניין למשתלם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il