שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים לסעודה ופירות

לאכול פחות מכזית בלי נטילה

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ז כסלו תשס"ה
שאלה
האם צריך ליטול ידיים ולברך על הנטילה כאשר אדם יודע שיאכל פחות מכזית לחם?
תשובה
צריך ליטול ידיים בלא ברכה. ואם מתכוון לאכול שיעור כביצה, יטול ידיים בברכה. ביתר פירוט: יש אומרים שרק על שיעור כביצה צריכים ליטול ידיים, וזו דעת הרוקח, ויסודה בדעת רש"י והרמב"ן והרשב"א הסוברים שרק אוכל בשיעור כביצה מקבל טומאה, וכיוון שתקנת נטילת ידיים משום סרך טומאה, כדי שהידיים לא יטמאו את הלחם, לכן לדעתם כאשר הלחם קטן מכביצה אין חשש ולא צריך ליטול ידיים. לעומת זאת דעת המגן אברהם, הלחם חמודות, א"ר ועוד, שהדין הוא כרמב"ם והתוס' שכל כמות של לחם מקבלת טומאה, ולכן חייבים ליטול ידיים לפני כל אכילה של לחם, אפילו אם הוא פחות מכזית. הדעה האמצעית היא דעת השולחן ערוך והגר"א ועוד פוסקים, שתקנת חכמים היא שדין נטילת ידיים מקביל לברכת המזון, וכמו שעל כזית מברכים ברכת המזון כך על כזית צריכים ליטול ידיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il