שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

סמכות ועד הבית

undefined

כולל דיינות בית אל

ד אלול תשע"ה
שאלה
שלום וברכה אני מנקה אצלנו בכניסה של הבניין כל ערב שבת, ומקבל חמישים ₪. לשבוע. כל כמה שבועות הגב’ של ועד הבית שאחראית לשלם לי את הכסף משלמת לי. קרה כמה פעמים שהגברת אמרה מגיע לך תשלום על שלש שבועות, ואני טענתי שמגיע לי רק על שבועיים, אני זוכר שקבלתי. היא מביאה את המחברת ומראה לי שכל פעם שהיא משלמת היא מקפידה לציין ששולם, וכיון שלא מצוין ששולם, בוודאי היא לא שלמה. בפעם האחרונה שקרה דבר כזה, לי היה בטוח בוודאות שכבר קבלתי, ראיתי שהיא עצמה קצת מסתפקת, ולבסוף הכריעה שכיון שלא מצוין במחברת היא בוודאי לא שלמה. בכל המקרים הנ"ל לקחתי את הכסף, הרגשתי לא נעים להתווכח אתה, היא מכניסה לי את הכסף ליד, ואומרת מגיע לך. וקרה עוד מקרה, שניקיתי את החצר לפני הבניין, (בבניין ישנם חמש כניסות) הגב’ מהכניסה שלנו בקשה ממני שאנקה, והיא אמרה שתדבר עם כל כניסה שתיתן עשרים ₪. לבסוף כניסה אחת לא שלמה, והיא שלמה לי מהכסף של הבניין שלנו, אמרתי לה איך את לוקחת מהשכנים שבכניסה שלנו לשלם לכניסה אחרת, היא אמרה עבדת מגיע לך, ונתנה לי ביד, ולקחתי כנ"ל. האם אני חייב להחזיר את הכסף בעל כרחה, או שזה בעיה שלה, נניח שהיא טעתה, היא הגנב ועליה מוטל לשלם, ולא עלי.
תשובה
אינך חייב להחזיר את הכסף שקיבלת, ואף אתה רשאי לכתחילה לקחת ממנה כסף. ביאור בדברים: ברור שלוועד בית יש סמכויות מסוימות, או מתוקף תפקידו כוועד ומדין שבעה טובי העיר או גזבר, או מדין שליחות וע"פ הסמכויות שהקנו לו דיירי הבניין. סמכויות למחול על ממון במקרה הראשון, או להוציא ממון לניקיון החצר במקרה השני, יתכן שנתונות לשיקולו של הוועד. ואע"פ שלא ברור באופן מוחלט שיש לוועד את הסמכויות המדוברות, מ"מ נראה שלכל הפחות כשאין ידוע בוודאות, אין עליך חיוב לברר אם יש לוועד סמכות להוציא את הממון שהוא נותן לך. וראיה, מהגמ' בכתובות (צח:) 'אמר בעה"ב לשלוחו תן להן חתיכה לאורחים (ונתברר שזו חתיכה של הקדש) והוא (השליח) אומר טלו שתים והם נטלו שלוש, כולן מעלו... הכא במאי עסקינן דאמר להו טלו אחת מדעתו של בעל הבית ואחת מדעתי, ושקלו אינהו תלת.' ועולה מדברי הגמ', שאע"פ שהשליח אמר להם לקחת אחת נוספת מדעתו הם לא היו מועלים, ומוכח שאינם צריכים לחשוש שמא אין בסמכותו לתת להם חתיכה נוספת, כי אם אסור להם לקחתה, הם מעלו ולא השליח, או ששניהם מעלו ולא רק השליח. הרב ש. ידידיה לוי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il