שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ישיבה בסוכה

מידות ושיעורים בהלכה

undefined

הרב שמואל אריאל

ט"ז תשרי תשע"ו
שאלה
בס’’ד אתם מתארים כל כך ברור את ההלכה ,אבל יש לנו בעיות במידות ומשקל.אנא כתבו לעמך, בסוגריים [כביצה כך וכך גרם] טפח כך וכך אורכו וכן כך כל המדיות מימי חז’’ל והמשקלים .הרבה אנשים וגם אני לא יודעים כמה זה כזית או כביצה או רביעית או טפח או אמה או כל מידה אחרת. בכבוד רב ובברכת התורה .וחג סוכות שמח
תשובה
מועדים לשמחה! סוגיית המידות והשיעורים היא רחבה ומסועפת, וקשה לפרוס אותה בהרחבה במסגרת זו. ננסה לסכם את עיקרי הדברים באופן תמציתי ומעשי: בדורות האחרונים ישנן שתי שיטות עיקריות לגבי השיעורים: שיטת הגר"ח נאה: מידות נפח: כביצה - 57 סמ"ק. רביעית - 86 סמ"ק. מידות אורך: טפח - 8 ס"מ. אמה - 48 ס"מ. (בשנים האחרונות יש מן הפוסקים שטענו שיש להקטין מעט את השיעורים על פי שיטה זו, וכגון שביצה היא 54 סמ"ק ורביעית היא 81 סמ"ק.) שיטת החזון אי"ש: מידות נפח: כביצה - 100 סמ"ק. רביעית - 150 סמ"ק. מידות אורך: טפח - 9.6 ס"מ. אמה - 58 ס"מ. בפסיקה למעשה: יש מן הפוסקים בדורנו שסמכו באופן מלא על שיטת הגר"ח נאה, שנשענת על דברי הרמב"ם ועל המסורת שנהגה בארץ ישראל ובסביבותיה במשך דורות רבים. פוסקים אחרים מגדירים זאת כספק, ולפיכך הם מחמירים כשתי השיטות (יש עניינים שבהם השיטה הגדולה יוצרת חומרא, ויש עניינים שבהם דוקא השיטה הקטנה יוצרת חומרא), או שמחמירים בדאורייתא ומקילים בדרבנן. לגבי שיעור כזית, ישנו דיון נפרד - האם הוא תלוי בשיעורים הללו שהזכרנו, או לא. בגמרא לא נאמר במפורש היחס שבין שיעור כזית לבין שאר השיעורים. התוספות הביאו ראיה שמתוכה הסיקו ששיעור כזית הוא כחצי ביצה. בעקבות דעה זו כתבו רבים ששיעור כזית הוא כ-28 סמ"ק לדעת הגר"ח נאה או כ-50 סמ"ק לדעת החזון אי"ש. אולם רבים מן הראשונים, כגון הרמב"ם ועוד, לא סברו כדעת התוספות, ולדעתם שיעור כזית הוא קטן מחצי ביצה. יש מן הפוסקים שכתבו שעל פי שיטה זו שיעור כזית הוא כשליש ביצה, אולם נראה שעל פי דעה זו שיעור כזית אינו תלוי כלל בשיעור הביצה, והוא פשוט כשיעור זית של ימינו, שגודלו בערך 4 סמ"ק. בעניין זה מתפרסמים בדרך כלל שיעורים גדולים של "כזית", וכפי שהזכרנו, אולם יש לדעת שבדברי חז"ל והראשונים ישנן ראיות רבות לשיעור הקטן. כך גם פסיקת השולחן ערוך והאחרונים בעניין זה אינה חד משמעית, ויש שפסקו כפי השיעור הקטן. לפיכך, לגבי מצוות דאורייתא, כגון אכילת כזית מצה בליל הסדר וכזית פת בלילה ראשון של סוכות, אכן יש לאכול כפי השיעור הגדול, אולם נראה שיש להיזהר שלא לסמוך על שיעור זה להקל, וכגון שלעיתים אנשים אוכלים הרבה יותר משיעור זית של ימינו וסוברים שהם פטורים מברכה אחרונה, דבר שאינו נכון לדעת פוסקים רבים. נקודה נוספת: השאלה ביקשה לפרט את המידות של כביצה וכדומה במשקל, דהיינו בגרמים. אולם יש לדעת, שמדברי חז"ל, הראשונים והשולחן ערוך עולה בבירור שהמידות הללו הן מידות נפח ולא מידות משקל. בדורות האחרונים יש מן הפוסקים שכתבו את המידות במשקל, אולם גם הם מודים שהגדר העיקרי הוא בנפח, והשיעור במשקל נועד רק למי שאינו בקי למדוד בנפח. משום כך כתבתי את מידות כביצה, רביעית וכזית במידת נפח - סמ"ק.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il