שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

שים שלום

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ט שבט תשע"ו
שאלה
לרב שלום וברכה, אני מתפלל בנוסח אשכנז ובמנחה וערבית אני אומר "שלום רב..." במקום "שים שלום" ורציתי לשאול מדוע יש 2 נוסחאות לאותה הברכה? ומה המקור לכך? וכן מה הדין אם התחלתי בשחרית שלום רב או במנחה שים שלום האם להמשיך או לחזור לתחילת הברכה?, כי לכאורה אם גמרתי את הברכה בנוסח השני יצאתי ואינני צריך לחזור.תודה רבה!
תשובה
לשואל שלום, מקור הדין בשולחן ערוך (אורח חיים סימן קכז, ב), ובמשנה ברורה שם (ס"ק יג) כתב: "ואם אמר שים שלום או בשחרית שלום רב - יוצא". והוסיף בביאור הלכה שם, שבשחרית, אם נזכר שהתחיל 'שלום רב' במקום 'שים שלום' לפני שאמר 'ברוך אתה ה'', אפשר דיחזור ויאמר 'שים שלום', אבל להיפך, אם אירע לו בערב שאמר 'שים שלום' במקום 'שלום רב', אפילו אם נזכר קודם שאמר 'ברוך אתה ה'', אין צריך לחזור. ובטעם השינוי כתב האליה רבה (סימן קכז, ו), שהמנהג הוא שכשאומרים ברכת כהנים, אומרים אחריה 'שים שלום' "לפי שיש בו ו' דברים - שים שלום, טובה, וברכה, חן, וחסד, ורחמים, כנגד ו' דברים שבברכת כהנים". ומשמע שבזמן שאין אומרים ברכת כהנים אין אומרים 'שים שלום'. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il