שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

אכילה בזמן המגיד

undefined

הרב בניהו שרגא

י"ד ניסן תשע"ו
שאלה
האם מותר לאכול נישנושים (כגון קליות ואגוזים) בזמן המגיד?
תשובה
שלום וברכה, אסור להפסיק באמצע ההגדה לשם שתיה [ביאור הלכה ע''פ הרמב''ן והר''ן וסתימת השו''ע] וכן לשם אכילה. אסור להפסיק באמצע ההגדה לדיבור . נכון להחמיר אף לא להפסיק לשם עישון [חזו''ע פסח הלכות מגיד עמ' נז]. אני מציע לאכול פירות וירקות סמוך לכניסת החג באופן שלא נהיה רעבים בעת ההגדה, אך מאידך לא נשבע ונקוץ באכילת המצה. חג כשר ושמח מקורות והרחבה שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעג סעיף ג 'אם ירצה לשתות כמה כוסות, הרשות בידו; ומכל מקום ראוי ליזהר שלא לשתות בין ראשון לשני, אם לא לצורך גדול, כדי שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר וקריאת ההגדה'. ביאור הלכה שם 'הרשות בידו - וכ"ז בין הכוסות אבל אם מזג הכוס והתחיל לדרוש עליו בהגדה אינו רשאי להפסיק באמצע כ"כ הרמב"ן בהשגותיו וכ"כ הר"ן. ומשמע מדבריו עוד יותר דאפילו לא התחיל עדיין בהגדה רק שמזג הכוס והכין עצמו לאמירת הגדה ג"כ אסור ובעל המאור מתיר בכל גווני וכ"כ התוס' בדף ק"ג דדוקא בהלל או בברכת אשר גאלנו אסור והמחבר סתם בסעיף א' כדעת הרמב"ן ואפילו לענין כוס של מצוה ומכ"ש בכוס של רשות עיין בביאור הגר"א שם ס"ק ד''.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il