ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

חיוב שמיעת הקדיש לפני שמ"ע בערבית | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ה ניסן תשע"ו

חיוב שמיעת הקדיש לפני שמ"ע בערבית


הרב עזריה אריאל

שאלה:
האם הערה מספר 3 של תשובת הרב, שלמנחה שמי שמאריך בתפילתו שלא להתחיל לפני הקדיש שצריך לשמוע אותו ,כך הוא הדין בערבית שחייבים לשמוע הקדיש לפני שמ"ע למי שמאריך בתפלתו אף שאין בו קדושה אך המתפלל לא יענה קדיש?

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "תפילה בציבור למי שמאריך בתפילת הלחש"

תשובה:
לשואל, שלום וברכה!

גם בערבית צריך לשמוע את הקדיש שלפני שמונה עשרה. כך לשון המעשה רוקח (הל' תפילה פ"י הט"ז): "אסור לו לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הצבור... ומשמע דבכל התפילות קאמר. ואם כן אותם הנוהגים להתחיל קודם כדי לסיים עם השליח ציבור, או כדי לענות הקדיש או הקדושה אחר כך, מפני שדרכם להאריך יותר מהשליח צבור, כוונתם רצויה, אמנם נראה דלאו שפיר עבדי: חדא, דאסור להקדים כאמור, ובתפילת מנחה וערבית הם מפסידין עניית הקדיש שקודם התפילה באיסור גמור, וכבר ידוע דעניית אמן יהא שמיה רבא עדיף אפילו מקדושה כמ"ש ז"ל. ואם כן יש להם להתחיל התפילה עם הצבור, ואם יאריכו אחר כך ויפסידו עניית הקדיש או הקדושה מה בכך, כיון שהם אנוסים; מכל שכן שיכולים לשתוק ולכוין דשומע כעונה כמ"ש הרב ב"י א"ח סימן ק"ט" (ביביע אומר הנ"ל הובאו דברי המעשה רוקח בקיצור, בהשמטת המילה החשובה "ערבית", מפני שלא דן בה לעניין הקדושה, אך גם לדעתו חובה לשמוע את הקדיש שלפני שמונה עשרה, עיין שם אות ז).


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il