ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה חינוך כללי

האם מותר להתפלל על חולה שימות?

שאלה
לרב שלום, יש לי קרוב שמצטער מאוד במחלתו, האם מותר להתפלל שיסיים את חייו?
תשובה
מובא בגמרא כמה מקרים שהתפללו על חולה שיפטר ויגאל מיסוריו. א. הגמרא במסכת בבא מציעא פד,א : מספרת לאחר פטירת ריש לקיש שרבי יוחנן התגעגע אליו לחברותא המיוחדת עד כדי כך שהיה בוכה עד שדעתו השתבשה וביקשו חכמים עליו רחמים ונפטר מהעולם. ב. כתובות קד.א - אמתו של רבי ביקשה עליו רחמים שימות לאחר שהיה בייסורים שאמרה: "יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים". ג. וגם מנדרים מ,א מענייני מצוות ביקור חולים שאדם מבקר חולה מועיל לרפואתו שמתפלל על החולה, ואם לא בא לבקר לא מועיל כתב הר"ן שם - "אפילו היכן שיש לו הנאה במיתה אפילו אותה הנאה אינו מהנהו מפני שלא מבקרו". שאם היה מבקרו היה מתפלל עליו שימות. למד הרן שם ממקרים אלו שמותר להתפלל על חולה שימות. וכן פסק ערוך השולחן (יור"ד שלה,ג) חשוב להוסיף שבנים אסור להם להתפלל משום כיבוד הורים וגם משום שנראים כרוצים להיפטר מן החולה, יהיו בשב ואל תעשה. (שו"ת חקקי לב נב, שו"ת מקור חיים). הנאמר כאן במקרה קיצון של חולי וייסורים בלבד
עוד בנושא חינוך כללי

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il