בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נושאים שונים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

קצות החושן סימן שמ"ח 'הלכות בנידה' סק"ז

האם תחול שליחות לדבר עבירה כשהשליח לא יודע?

בעניין שליחות לדבר עבירה, כאשר המשולח לא יודע שמדובר בעבירה. ע"פ מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בבא מציעא דף י'. הסבר למה קושיית הש"ב (סק"ו) מהגמ' במרובה "נתנו לבכורות בנו או לבעל חוב..." אינה מוכרחת כלל. מסקנת הקצוה"ח בשיטת רש"י שכאשר לא ידע השליח גם כן "אין שליח לדבר עבירה" ולא כהבנת התוספות בפירוש רש"י.

undefined

הרב חיים כץ

ד' כסלו תשע"ד
60 דק' צפיה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il