ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קצות החושן סימן שמ"ח 'הלכות בנידה' סק"ז

האם תחול שליחות לדבר עבירה כשהשליח לא יודע?

בעניין שליחות לדבר עבירה, כאשר המשולח לא יודע שמדובר בעבירה. ע"פ מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בבא מציעא דף י'. הסבר למה קושיית הש"ב (סק"ו) מהגמ' במרובה "נתנו לבכורות בנו או לבעל חוב..." אינה מוכרחת כלל. מסקנת הקצוה"ח בשיטת רש"י שכאשר לא ידע השליח גם כן "אין שליח לדבר עבירה" ולא כהבנת התוספות בפירוש רש"י.
הרב חיים כץד' כסלו תשע"ד
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
עוד בנושא נושאים שונים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il