בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

חובת תשלום מס אמת ותכנון מס על פי ההלכה

undefined

רבנים שונים

אדר א תשע"ד
2 דק' קריאה
ישראל Israel
תשרי תשע"א

חובת תשלום מס אמת ותכנון מס על פי ההלכה

שאלה
פנה אלי אחד מחברי קהילתי ובפיו השאלה הבאה: שלשה אחים ירשו מגרש, עליו הם מתעתדים לבנות בניין דירות. מס השבח המוטל על ההליך הוא גבוה מאוד. כדי שלא לשלם סכום כה גבוה, הם פנו לעורך דין מתחום הנדל"ן שבנה עבורם תכנית לתכנון מס, הכוללת העברת בעלות על חלק מהמגרש לנכדים. כל אחד משלושת היורשים העביר חלק לאחד מילדיו. אנשי מס שבח התרעמו כמובן על תכנון המס, אולם ע"פ דברי עורך הדין הצליח להוכיח להם שמחינה חוקית אין שום חוק שהופר.
האם תכנון מס שכזה (שכאמור אנשי מס שבח לא הצליחו למצוא בו פגם חוקי) הינו מותר ע"פ ההלכה.

תשובה
א. יש חובה הלכתית לשלם מס על פי החוק, שהרי "דינא דמלכותא - דינא".
בגמרא (בבא קמא קיג, א) מובא שישנה חובה לשלם מיסים לשלטון על פי הכלל "דינא דמלכותא - דינא". גם פוסקי זמננו ובהם הראשון לציון הרב עובדיה יוסף ("יחוה דעת" ה, סד) הרב אליעזר וולדנברג (שו"ת "ציץ אליעזר" טז, סט), הרב יוסף שלום אלישיב (פד"ר ה, עמ' 258), והרב דב ליאור ("תחומין" ג, עמ' 247) ועוד רבים פסקו שהכלל "דינא דמלכותא - דינא" תקף גם במדינת ישראל. הגר"ע יוסף כתב (שם) באופן מפורט שאסור להשתמט מתשלום מיסים. פוסקים אחרים נתנו תוקף הלכתי לחוקי המדינה על בסיס תקנות הקהל (הרב הראשי לישראל הריא"ה הרצוג, "תחוקה לישראל על פי התורה" ב, עמ' 58) מו"ר מרן הגר"ש שאול ישראלי, (עמוד הימיני ט, יב) ועוד רבים. לכן ברור שאסור להעלים מיסים
ב. שאלתך היא האם מותר לנצל פרצות בחוק כדי להקטין את תשלומי המיסים מוכיחה כי הנך ירא שמים ומי יתן וירבו כמותך בישראל.
ג. תכנון מס מותר. החוק מחייב לשלם מיסים כפי הכתוב בחוק ולא יותר. לכן אם אדם דאג לכך באופן חוקי (לא כל תכנון מס מותר) - הוא נהג כהלכה. החלטתו של פקיד השומה שקיבל את דברי עורך הדין שלכם היא הקובעת בענין זה גם את ההלכה.
ד. נסיים כי יש להודות לקב"ה על שנתן לאנשי דורנו את הזכות לשלם מיסים כחוק לרשויות המס של מדינה יהודית, חלום של דורות רבים.

______________

הרמב"ם (ה' גזלה ואבידה פ"ה, ה' יא) והמחבר (שו"ע חו"מ סי' שסט סע' ו) פסקו שמי שמעלים מיסים עובר על איסור גזל. לגבי תחולתו של הכלל בארץ ישראל ותחת שלטון יהודי, פסק הרמב"ם (שם) שכלל זה נכון גם בארץ ישראל וגם תחת שלטון יהודי, וכך פסק גם המחבר והרמ"א (שם).


בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il