ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר מאמר א'

פרקים כה-כו, סיום וסיכום מאמר א' - שיעור מס' 25

סיכום עיקרי אמונת ישראל ותורתם, והבנת ייעודם של בני נח

בפכ"ה למדנו על האפשרות שיהיו שתי דתות אלוקיות אמיתיות במקביל בזמן אחד, וכגון תורת משה לישראל ושבע המצוות של בני נח. בהקשר זה הרחבנו על השווה והשונה בין המחבר לריה"ל ביחסם לסגולת ישראל ומעלת ארצם, וכן הבדלנו בין שיטת המחבר ושיטת הרמב"ם ביחס למצוות בני נח. בפכ"ו המחבר סיכם את המסקנות העולות מכלל המאמר – דהיינו הבנת עיקרי, שורשי וענפי הדתות האלוקיות במניינם הנכון, והבנת דרך המבחן לאימותה של הדת האלוקית האמיתית. בשולי הדברים סיכמנו את תוכנו של כלל מאמר א בפירוט המהלך והמבנה של הפרקים בו.
הרב בן ציון אוריאלט"ו כסלו תשע"ז
51
לחץ להקדשת שיעור זה
עוד בנושא מאמר א'

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il