בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

הספד על מי שחי ללא קבלת עול מצוות

undefined

רבנים שונים

אייר תשפ"א
תשובה קי

(מתוך ח"ד)

מלמו, שבדיה Malemo, Sweden
שבט, ה'תשנ"ז

הספד על מי שחי ללא קבלת עול מצוות

שאלה
כאן בקהילה נהוג לומר הספד גם על מי שחי כל ימיו ללא קבלת עול מצוות. האם אין כאן חשש שמא בזאת יגרמו רעה גם למספיד וגם לנפטר ח"ו, כמובא במקורותינו?

תשובה
יש להספיד כל יהודי ולהזכיר את מידותיו הטובות 1 . וגם אפשר להוסיף קצת מעבר לכך 2 . ובכל מקרה אפשר לדבר על חיי האדם וסופו 3 כדי שהחי 4 יתן אל לבו 5 .
^ 1. בשו"ע (יורה דעה, סי' שדמ,א) מוזכר רק עניין המידות ולא עניין קבלת עול מצוות, ובפרט בימינו שיש ללמד זכות על שאינם שומרים תורה ומצוות.
^ 2. שו"ע, (שם). ומסביר הט"ז (שם) - "דדבר המסתבר, שכל מי שעושה איזה מצוה כגון צדקה וכיוצא בה באיזה שיעור, בודאי אם היה בא לידו דבר הצורך קצת יותר, ודאי לא היה מניח מלעשות גם אותו השיעור, כי לא היה משחית בעבור דבר מועט יותר, ועל כן נחשב לו כאלו עשאו, ואין כאן עדות שקר עליו". לכן אנו מניחים אצל כל יהודי שהיה עושה גם קצת יותר ממה שעשה בפועל אלא שמפריעים שונים מנעו זאת ממנו.
ומ"מ יש להזהר לא להפליג יותר מדי.
^ 3. "גשר החיים", (ח", פרק יג, א)
^ 4. עיין ב"אגרות משה" (יורה דעה ח"ג תשובה קמז) בדבר מי שנשוי לנכריה ומבקש להיקבר על ידה, ושם הסתייג מלהספידו.
^ 5. ועיין במאמרי הראי"ה, "על במותינו חללים" ו"המספד בירושלים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il