בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
45 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  דרישת ד'

  סיום המאמר: נפש בריאה - בגוף בריא

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  הרב מלמדנו, שכדי להבין איך לדבר אל העם בשפתו - צריך להבין את הדור: מה הוא מרגיש ומה מעסיק אותו. בשביל כך, "החובה הראשית" היא שהנהגתנו תהיה בריאה בגוף ובנפש.

  הרב הראל כהן | כ"ח אדר תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דרישת ד'

  הרחבות ומקורות על לימוד חכמות חיצוניות

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  הרחבה והעמקה בנושא: גדולי ישראל מלמדים, שתפקיד החכמות החיצוניות הוא לשמש את חכמת התורה. מדברים על כך הרמב"ם, המהר"ל, הגר"א ובית מדרשו - רבי ברוך משקלוב, רבי ישראל משקלוב והנצי"ב. גם מרן הרב - באגרותיו, ובביאוריו לאגדות רבה בר בר חנה.

  הרב הראל כהן | כ"א אדר תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  דרישת ד'

  היחס ללימוד חכמות החול

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  מהו היחס הראוי ללימוד חכמות החול? סקירה של כמה מקורות בנושא: מרן הרב והרצי"ה, הרב הנזיר, הגר"א ותלמידיו, הלבוש, בעל ה'דברי חמודות' והמהר"ל.

  הרב הראל כהן | ז' אדר תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  דרישת ד'

  תפקיד הייסורים

  עקבי הצאן, עמ' קכז - קכח

  הייסורים הם המחזירים לנפש את ההכרה שלה בעצמה.

  הרב הראל כהן | ל' שבט תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דרישת ד'

  הסיבה לחוסר דרישת ד'

  עקבי הצאן, עמ' קכו - קכז

  חוסר דרישת ד' נובע בתחילה מעצלות - נטיה לפטור את עצמנו מלהתבונן בדברים ובשאלות הנשגבות שבחיים, ע"י נתינת תשובות 'דמיוניות'. אח"כ זה נעשה טבע שני, עד שקשה לאדם לפרוש מדרכו זאת, וביחס לדברים האמיתיים הוא מרגיש ניכור.

  הרב הראל כהן | כ"ג שבט תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דרישת ד'

  הצורך בבירור המושג דרישת ד'

  עקבי הצאן, עמ' קכו - פתיחה

  מושג גדול ורחב, כ'דרישת ד'' - גורר אחריו בלבולים גדולים. ואכן, חוסר ההבנה בנושא הזה - היה גורם הגלות של עמ"י בבית המקדש הראשון. 'דרישת ד'' הוא מאמר הפתיחה למאמר 'דעת אלוקים'.

  הרב הראל כהן | ט"ז שבט תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  המחשבות

  שאיפת האומה ליושר אלוקי

  עקבי הצאן, סיום וסיכום מאמר המחשבות

  הרב מלמדנו, שסגולות עמ"י הנמצאות בפוטנציאל - יופיעו במילואן בעתיד.

  הרב הראל כהן | ט' שבט תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  המחשבות

  יחסנו לאומות

  עקבי הצאן, עמ' קכג

  בזמן הגלות, היתה מחלוקת בין גדולי ישראל כיצד יש להתייחס לדברים הטובים שבאומות. כעת, בזמן הגאולה, עמ"י צריך לאחוז בדרכו הקדושה, ואז ממילא העניניים הכלליים שבאומות יתרוממו ויקבלו את הצורה הנכונה שלהם.

  הרב הראל כהן | ב' שבט תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  המחשבות

  שלושה סוגי 'תכנים' רוחניים - ביחס לעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קכב - קכג

  ישנם 3 סוגים של תכנים רוחניים: תכנים אוניברסליים מוחלטים, תכנים שיש בהם הדגשה שונה של כל אומה, ותכנים המיוחדים לעם ישראל - השייכים אליו בלבד.

  הרב הראל כהן | כ"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  הפחד: מהו? ומהי תרופתו? חזרה, סיום וסיכום

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  סיכום של כל מאפייני הפחד, עם 8 ההשלכות שלו. לא צריך לפחד - אך מה הדרך להתגבר עליו? תשובת הרב מפתיעה, ומתאימה ביחוד לדורנו - דור הגאולה.

  הרב הראל כהן | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  פחד המופרז באדם היחיד, והפחד הכללי בעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  מהות הפחד - שהוא מופרז, ולכן איננו טוב. גם בעמ"י יש פחד - בהשפעת הגלות. אמנם, אומר לנו הרב, אלו שצריכים לפחד - הם דוקא לא אנחנו.

  הרב הראל כהן | י' טבת תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  העונג והשמחה

  סוד השמחה בלימוד התורה

  עקבי הצאן, עמ' קיז - קיח

  האכילה מושלמת - מלווה בטעם טוב, ניחוחות ועוד. יותר מכך - לימוד התורה: כשהוא רחב היקף, והאדם עוסק במה שליבו חפץ - האדם מתמלא שמחה ועונג.

  הרב הראל כהן | ג' טבת תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  העונג והשמחה

  עבודת ה' בשמחה

  עקבי הצאן, עמ' קיז

  עבודת ה' - מלווה בשמחה, אך איך רוכשים שמחה? הרב מסביר לנו על עבודת ה' והשמחה בה.

  הרב הראל כהן | כ"ו כסלו תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  מאמר הדור

  סיום וסיכום מאמר הדור

  עקבי הצאן, עמ' קיד - קטז

  "נאיר לפניהם את הדרך" - כיצד להתייחס לדור התחייה, המלא עוצמות ושאיפות אדירות. ודברים על הרב משה צבי נריה, המבצע של תוכנית ההפעלה שבמאמר הדור.

  הרב הראל כהן | י"ט כסלו תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  מאמר הדור

  אופי עבודת ה' בגלות לעומת א"י - הכובש מול הישר

  עקבי הצאן, עמ' קיג - קיד

  בזמן הגלות, עמ"י צריך לכבוש את כוחותיו. הסיבה אינה רק טכנית - שבגלות אי אפשר להוציא את הכוחות אל הפועל, ורק בארץ ישראל זה אפשרי. הרב מעמיק בסיבה האמיתית, נעוצה בהבנת ההבדל שבין ה'ישר' וה'כובש', ומהי הדרך המתאימה לעבודת ה' באופן ציבורי - בארץ ישראל לעומת הגלות.

  הרב הראל כהן | י"ב כסלו תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  מאמר הדור

  התעלות חיי החברה לערכים עליונים

  עקבי הצאן, עמ' קיב - קיג

  תחילת המשל הכובש והישר, היחיד מתמלא באידיאלים עליונים שמקורם האמיתי בתורה ומתוך זה הוא משפיע על הכלל ומעלה אותו.

  הרב הראל כהן | ה' כסלו תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  מאמר הדור

  לשמוע דברים גדולים בשפה פשוטה

  עקבי הצאן, עמ' קיא' - קיב'

  בדור שלנו יש צימאון לדברים גדולים, ולכן צריך לפתוח בפניו את פנימיות התורה.

  הרב הראל כהן | כ"ח חשון תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  מאמר הדור

  הכלל נתרומם על חשבון הפרט

  עקבי הצאן, עמ' קי' - קיא'

  הכלל עולה והפרטים מתמעטים, ולכן הדור הצעיר מרגיש שהאידיאלים שההורים מדברים איתו לא ממלאים אותו כי הוא חי עם אידיאלים גבוהים של כלליות האומה.

  הרב הראל כהן | כ"א חשון תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  מאמר הדור

  תיקון המחשבה והספרות

  עקבי הצאן, עמ' קט' - קי'

  הנטייה של הדור ללכת אחרי אידיאלים שונים לא נובעת מרע לב, אלא ממחשבות מעוותות שהם קוראים בעיתוני ההשכלה.

  הרב הראל כהן | י"ד חשוון תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  מאמר הדור

  התופעה הייחודית שמזהה הרב בדורו

  עקבי הצאן, עמ' קח' - קט'

  הרב עומד על ההבדל בירידה הרוחנית שהייתה בבית שני לירידה הרוחנית שיש בדורו, בבית שני הירידה הרוחנית הגיע עם קלקול מוסרי, ואילו בדור שלנו יש ירידה רוחנית אך זה נובע מתביעה מוסרית גדולה, ולכן אנחנו צריכים להראות לדור שלנו שכל המוסר הגדול שהוא מבקש נמצא בתוך התורה.

  הרב הראל כהן | ג תשרי תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il