רב הונא בריה דרב איקא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב הונא בריה דרב איקא
דור דור רביעי לאמוראי בבל
בית מדרש ישיבת טבריה
רבותיו רבי אבהו
חבריו אביי, רבא, רב פפא

רב הונא בריה דרב איקא היה אמורא בבלי וארצישראלי בדור הרביעי.

רב הונא למד בצעירותו בארץ ישראל, אצל רבי אבהו, ונחשב לתלמיד מובהק שלו. כאשר הוא דן עם רב כהנא, גם הוא תלמידו של רבי אבהו בנוגע לפסק של רבי אבהו, העדיף רב ספרא חבירם את גירסתו של רב הונא, בנימוק שזו הגרסה המדויקת יותר, שכן רב הונא ידוע כאדם הלומד מפי רבו תורה בדיוק נמרץ, כמו רחבא דפומבדיתא שגם הוא נודע כדייקן ומקור נאמן לדברי רב יהודה רבו‏[1].

יחד עם חבריו רב כהנא ורב ספרא, הוא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ‏[2], שם הוא דן בהלכה יחד עם אביי[3], ועם רב פפא, שלעתים גם התארח בביתו‏[4]

אחיו, רב אחא בריה דרב איקא, הוא אמורא ידוע, המוזכר בתלמוד עשרות פעמים, לרוב דן עם רב פפא. בנוסף, אמורא בשם רב הונא בר מנוח, היה מוסר משמועותיו לעתים רבות‏[5] ולעתים נדירות בשם אחיו רב אידי בריה דרב איקא‏[6].

אח אחר הוא רב נחמן (או רב חיננא) בריה דרב איקא‏[7].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. פסחים נב ב
  2. פסחים שם
  3. ביצה טו א
  4. ברכות מג ב
  5. ב"ק נח ב, גיטין כד א
  6. יבמות מג א
  7. מכות כא א