שאל את הרב

  • הלכה
  • מיסטיקה וקמיעות

עין הרע ביהדות

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ו תמוז תשע"ו
שאלה
האם יש לחשוש לעין הרע?
תשובה
א. עין הרע מוזכר במקורות כדבר שצריך לחשוש ממנו ודוגמאות לכך:

1. יעקב אבינו מצווה את בניו להיכנס למצריים בשערים שונים "למה תתראו": אמר להן: בני גיבורים אתם כולכם, נאים אתם כולכם, אל תהיו נכנסים בשער אחד, שלא תשלוט בכם עין הרע". 
2. ציפורה מכונה האישה הכושית שלא ישלוט בה עין הרע. רש"י שם מפרש: "על שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא את בנו נאה מכוער, כדי שלא תשלוט בו עין רעה".
3. אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שהקמה בשדה רש"י שם: "שלא יפסידנה בעין הרע".
4. לא יעלו שני אחים או אב ובנו לתורה בזה אחר זה משנה ברורה: "ואפילו אומרים שאין מקפידים על עין הרע" אסור.
5.     אין לערוך חופה אחת לשני זוגות ביחד. 
6.     הזכרת נשמות בחגים - למנהג אשכנז - למי שיש הורים ולא אומר יזכור נהגו לצאת מבית הכנסת, מפני עין הרע.
7.     בברכות השחר מזכירים "ותצלני מעין הרע".
8.     והמדהים ביותר המוזכר בתלמוד: תשעים ותשעה מתוך מאה מתים בעין הרע.
9.     יהושע אומר לבני יוסף: "אם עם רב אתה עלה לך היערה"  אמר להם יהושע החביאו עצמכם ביערות שלא תשלוט בכם עין הרע.
ב. וכתב המהר"ל – 
שאדם צריך להיזהר מאוד מעין הרע שהיא שורפת כמו אש (נתיבות עולם).


ג.
במה אין שליטה לעין הרע:

1. אמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.
2. זרעו של יוסף לא שולטת בו עין הרע, שאין עין הרע שולט בדבר שיש בו קדושה.  שנאמר: "וידגו לרוב בקרב הארץ", מה דגים שבים - מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהם. והסביר רש"י  מדוע? "מפני שלא רצה ליהנות ממה שאינו שלו – מאשת פוטיפר אין עין הרע שולט בו". 
3. בדברים המצויים בעולם כגון: אישה צעירה שאינה מתעברת אין לחוש כלל שהדבר נובע מעין הרע שנתנו בה. (שו"ת אג"מ)
4. מי שלא מקפיד על עין הרע לא ניזוק ממנה.
5. בזמן הזה אין לחוש כל כך לעין הרע (שו"ת יביע אומר), ומסבירים שהסיטרא אחרא כוחה נחלש. 

לסיכום: עין הרע קיים ביהדות, לקחת את השפעתו בגבולות וטוב לא לחשוש. יש אמצעי הגנה מראש. מראש, ויש גם הגנה לאחר שחוששים לומר 'אני מזרעו של יוסף'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il