ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דין עדים זוממים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ב אדר תשע"ז

דין עדים זוממים


הרב חיים שרייבר

שאלה:
אם הבנתי נכון לפי הירושלמי העד הזומם יוצא נקי (שכתוב אין אתה ....) ואני זוכר שמקבל מלקות.
האם הירושלמי שונה מהבבלי?

הירושלמי במסכת מכות אומר: לא תענה ברעך. הכל היו בכלל לא תענה ברעך עד שקר, יצא ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו (פ’ שופטים), זה שאתה יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם אתה מקיים בו לא תענה , וזה שאין אתה יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם אין אתה מקיים בו לא תענה

תודה


תשובה:
שלום
לקטע זה בירושלמי יש מספר נוסחאות וגירסאות.
גירסא א': הכל היו בכלל לא תענה ברעך עד שקר, יצא ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. את שאת יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם וכו' את מקיים בו לא תענה, ואת שאין את יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם אין את מקיים בו לא תענה ברעך. (גירסא זו מובאת בכל הגמרות וכפי שלמד הפני משה).
גירסא ב': הכל היו בכלל לא תענה ברעך עד שקר, יצא ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. את שאת יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם וכו' אין את מקיים בו לא תענה, ואת שאין את יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם את מקיים בו לא תענה ברעך. (גירסת קרבן העדה, מראה פנים, רדב"ז).
גירסא ג': את שאת יכול לקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו את מקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ואת שאין יכול לקיים בו ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו את מקיים בו לא תענה ברעך. (גירסת הירושלמי על פי הגניזה הקהירית).
באופן כללי מבואר שניתן ללקות על הלאו של לא תענה. ואף על פי שמהבבלי עולה שאין מלקות על לא תענה מכיון שזהו לאו שאין בו מעשה, הירושלמי לא חולק על הבבלי אלא שמהפס' "והצדיקו" וכו' למדים שלוקים על לא תענה כפי שגם מבואר בבלי (מכות דף ב/ב).
לפי גירסא א': באה הגמרא להסביר מדוע לפי רבי מאיר במשנה (מעידין אנו באיש פלוני שחייב מלקות ארבעים) שלוקה שמונים משום כשאר זמם ומשום לא תענה במשנה של בן גרושה וחלוצה לוקה רק ארבעים? מדוע אינו לוקה שמונים משום לא תענה ומשום "והצדיקו". על פירוש זה כותב בעל המראה פנים שזהו דוחק.
לפי גירסא ב': השאלה היא על דעת חכמים (במשנה הנ"ל – מעידין אנו וכו'). במשנה שלנו מבואר שעדי בן גרושה וחלוצה לוקים משום לא תענה, מדוע כל עדים זוממים שנענשים משום כאשר זמם לא מלקים אותם משום לא תענה, מדוע אינם לוקים כמו עדי בן גרושה וחלוצה? ועל זה בארה הגמרא שיש גילוי ולימוד שבמקום שמקיימים כאשר זמם לא מעשנים משום לא תענה.
לפי הגירסא הג': גירסא זו זהה בהסברה לגירסא ב'.
לפי עכל הגירסאות עד זומם לא "יוצא נקי" (כהגדרתך) אלא נענש או משום כאשר זמם או משום לא תענה.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il