ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שכחת "שבת" במוסף בשבת חוה"מ | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ל ניסן תשע"ז

שכחת "שבת" במוסף בשבת חוה"מ


הרב חיים שרייבר

שאלה:
במוסף בשבת חול המועד שכחתי להזכיר שבת. נזכרתי לאחר שהגעתי ל"ומפני חטאינו", ואז חזרתי שוב מ"ותתן לנו". האם נהגתי כשורה?

תשובה:
שלום
נהגת כשורה.
נאמרו בזה שני כללים (ע"פ השו"ע סי' קי"ט סע' ג' ומשנה ברורה שם):
א. אם טעה בדבר שצריך לחזור וכן אם דילג (בטעות) ברכה שלמה – אם עומד עדיין באותו ברכה יחזור למקום שממנו טעה, ואם סיים הברכה יחזור לתחילת אותה ברכה, ואם סיים תפילתו יחזור לראש התפילה.
ב. אם טעה בדבר שאם סיים הברכה אינו חוזר, אך אם עדיין לא סיים את הברכה – יחזור למקום שממנו טעה.
להלן נפרט מספר מקרים ואת דיניהם:
א. בתפילת מוסף של שבת חול המועד שמתפללים בו תפילה של יום טוב ומזכירים בו את השבת שכח ולא הזכיר את השבת כלל באמצע הברכה לא יצא ידי חובה ואף שבחתימה הזכיר את השבת. (שערי תשובה סי' ת"צ אות ו', כף החיים סי' ת"צ ס"ק ע"א, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' כ"א אות ג') אם סיים תפילתו יחזור לראש התפילה, ואם לא סיים יחזור ל"אתה בחרתנו". אך אם הזכיר את השבת כשאמר "ותתן לנו" ולא הזכיר את השבת ב"והשיאנו" יצא ידי חובה.( מחזור המפורש לר"ה (הוצאת וינגרטן) במכתבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מכתב ו'.).
ב. אם הזכיר של שבת באמצע ולא חתם בשל שבת אלא אמר רק מקדש ישראל והזמנים, אם נזכר תוך כדי דיבור יחזור ויאמר מקדש השבת ישראל והזמנים. אם נזכר לאחר תוך כדי דיבור ספק אם יצא ידי חובתו ולכן בתפילות שיש בהם חזרת ש"ץ טוב שיכוון לצאת ידי חובת אותה תפילה מהשליח ציבור או שיהיה ש"ץ באותו תפילה, ובכל מקרה לא יתפלל שוב. (משנה ברורה סי' תפ"ז ס"ק ז' ובביה"ל שם ד"ה מקדש וסיים שם וצ"ע למעשה. במחזור המפורש לר"ה (הוצאת וינגרטן) במכתבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (שאלה ו') כתב שספק ברכות להקל ולא יחזור להתפלל).
ג. אם לא הזכיר שבת ב"ותתן לנו" אבל הזכיר שבת ב"ומפני חטאינו" נראה שיצא ואין בזה חסרון שאינו פותח בשל שבת ומסיים בשל שבת כיון שגם הזכרה בתפילת מפני חטאינו מוגדרת כפתיחה. (שיח מרדכי (לרב מרדכי אליעזר וייסמן) סימן ב' פרק ד' אות י"א).
ד. אם הזכיר שבת ב"ותתן לנו" אבל לא הזכיר שבת ב"והשיאנו" אם נזכר קודם שאמר בא"י יחזור ויזכיר שבת ואם נזכר אחר שסיים הברכה יצא. ואפילו אם נזכר אחר שאמר בא"י לא יאמר למדני חוקיך כיון שאנו פוסקים שדין מעין החתימה סמוך לחתימה אינו לעיכובא.[לדעת החיי אדם, נשמת אדם כלל כ"ח אות ג' – דין מעין החתימה סמוך לחתימה הוא לעיכובא]. (שיח מרדכי סימן ב' פרק ד' אות י')
ה. אם לא הזכיר שבת ב"ותתן לנו" וגם לא הזכיר גם ב"והשיאנו" ורק הזכיר ב"ומפני חטאינו" יצא. (שם)
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il