ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חזרה בתשובה על גניבה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח אייר תשע"ח

חזרה בתשובה על גניבה


הרב משה מאיר אבינר

שאלה:
שלום וברכה כבוד הרב
אני גנב מדאורייתא
חטאתי, הלכתי וביודעין גנבתי.
והנגנב איננו
מה לעשות עם הגניבה ?

תשובה:
שלום וברכה:
אני מקווה שהבנתי נכון את שאלתך, כדאי לפרט יותר, אך באופן כללי,

ניכר מבין דבריך כי אתה רוצה מאד לשוב בתשובה, ומי שרוצה הקב"ה מסייע בידו.

בספר "אורות התשובה" פרק יג אות ט' כותב הרב קוק זצ"ל -"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן."

ודרך התשובה במקרה זה הוא לעשות צרכי רבים, וכך נפסק בשולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שס"ו סעיף ב': "הרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים למי יחזירו, לפיכך יעשו בו צרכי רבים, כגון בורות שיחין ומערות".
ובספר ערוך השולחן (תרו, ג) כתב: "כשיעשה צורכי רבים יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם יהנה כפי ערך גזילתו ושימחלו לו, והבא להיטהר מסייעין אותו מן השמים". ובאורח חיים תרו, כתב: "דאין יום הכיפורים מכפר אלא על עבירות שבין אדם למקום, אבל לא מה שבין אדם לחבירו.
ואם בדבר שבממון – אין לו כפרה עד שישלם לחבירו, ויבקש ממנו מחילה על שציערו. ובגוזל... ואינו יודע ממי גזל, כגון שמכר במידה שאינה של אמת, או שאינה בסחורתו, וכיוצא בזה – יעשה בהן צרכי רבים.

הדרך הטובה לעשיית צרכי רבים, בספר "אהבת חסד" כתב בשם השל"ה שיכול לנדב ספרי קדש לבית המדרש או לבית כנסת, וה"אגרות משה" העיר שתורם הספרים יתן בעילום שם ולא בתורת צדקה שבכך יחזיקו לו טובה ויכבדוהו.

בברכה :

הרב משה מאיר אבינר


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il