ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר לשון הרע

לשון הרע על דברים טובים

333
שאלה
האם לשון הרע כולל רק הערות שליליות על מישהו או שזה יכול להיות גם הערות חיוביות? נראה לי שקראתי בספר חפץ חיים, שזה יכול להיות זה או זה, אולם היה לי ויכוח גדול עם רב שטען שזה כולל הערות שליליות בלבד. להלן שלושה תרחישים: 1. גבר עובר את המבחנים הופך לד"ר ולא מספר לאף אחד, אשתו, שמאוד גאה בו מספרת לי, ואני מברך אותו, הוא כועס קצת שגיליתי זאת, האם אשתו עברה על איסור לשון הרע? 2. אני גר צדק וגאה בכך, התגיירתי ליהדות האורתודוקסית כשהייתי בן 64. לא אכפת לי לשוחח על כך עם כל אחד. אם מישהו אומר לאדם אחר שאני גר האם זה לשון הרע? האם זה משנה אם אני נוכח או לא? 3. בעולם העסקים אני משתמש בעט שגם מקליט שיחות (Livescribe). במדינת ניו ג'רזי זה בסדר להקליט שיחה כל עוד האדם יודע שהיא מוקלטת. אני משתמש בהקלטה כדי לרענן את הזיכרון שלי בעת כתיבת דו"ח ולא לשום דבר אחר (למשל, לא להשמיע זאת שוב מאוחר יותר ולומר "זה מה שאמרת"). האם זה נחשב לשון הרע? תודה מראש
תשובה
לשון הרע בהחלט יכול להיות גם בהערות חיוביות כביכול, אלא שהכל תלוי בכוונתו, ראה את הגמרא (ערכין דף טו:) בענין אותו אחד המספר שיש אש אצל פלוני, שאם כוונתו לגנאי לומר ששם תמיד מבשלים משום שאוכלים הרבה, הרי זה אבק לשון הרע. אולי כוונת הרב ששוחחת עמו היתה שצריך שכוונת ההערה תהיה שלילית כדי שיעבור על איסור לשון הרע (חפץ חיים כלל ב סעיף ב), כמו כן אם משבח אדם בפני שונאיו או מרבה בשבחו אפילו שלא בפני שונאיו, הרי זה אבק לשון הרע שאסור למרות שדבריו חיוביים לחלוטין, משום שזה יוביל לכך שיספרו בגנותו (חפץ חיים כלל ט סעיף א). לענין שלושת התרחישים: 1. בגילוי הדבר ללא קבלת רשות מהבעל עוברת האשה על איסור אבק לשון הרע (חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ט סעיף ו), ואם הגבר סיפר זאת לאשתו דרך סוד הרי היא עוברת על אבק רכילות (חפץ חיים הלכות רכילות כלל ח סעיף ה). 2. אמירה שאדם הינו גר צדק בהחלט יכולה להיחשב לשון הרע אם הכוונה היא לגנותו או לבזותו, משום שאסור להזכיר לאדם את מעשיו הראשונים או מעשי אבותיו, וזה בין אם הגר נוכח ובין אם לאו, אלא שאם זה רק בין המספר לגר צדק הרי הוא עובר על איסור אונאת דברים, ואם הוא מבזה אותו בפניו הרי הוא עובר גם על איסור מלבין פני חברו ברבים, ואם הוא מספר זאת לאנשים אחרים הרי הוא עובר על איסור לשון הרע גם אם זה שלא בפניו, אולם אם אין כוונתו לגנותו או לבזותו אלא לשבחו שנטש את הבלי העולם ובא לחסות תחת כנפי השכינה, והגר אינו בוש בכך כלל אלא אדרבה גאה בכך, זה לא ייחשב לשון הרע (שערי תשובה לרבינו יונה שער שלישי מאמרים מט וריד, חפץ חיים פתיחה לאוין סעיפים יג ויד, ובהלכות לשון הרע כלל ד סעיף א). 3. אין ענין של לשון הרע בעצם הקלטת השיחה, אלא שאין לעשות זאת גם מבחינת היהדות ללא ידיעתו וללא בקשת רשותו של האדם אותו מקליטים, מדין "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), וכלשונו של הלל "דעלך סני לחברך לא תעביד" (שבת דף לא.).
עוד בנושא לשון הרע
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il