ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

ייבום נגד רצון האשה

358
שאלה
שלום רב. במצוות יבום מחוייב אח של הבעל להתחתן עם אלמנת אחיו במידה והאשה לא רוצה והאח כן רוצה מה ההלכה לגבי עניין שכזה?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, בגמרא (כתובות סד.) הביאו דיון האם מצוות יבום קודמת או חליצה וז"ל: "מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשום מצוה, עכשיו שאין מתכוונין לשום מצוה, אמרו: מצות חליצה קודמת למצות יבום". הטעם שהגמרא מביאה לכך שחליצה קודמת משום שיש חשש שהמייבם לא יכוון לשם מצווה ונמצא שהוא מתחתן עם אשת אחיו. ונחלקו הראשונים האם נפסק שחליצה קודמת או ייבום. מחלוקת זו הובאה בשולחן ערוך אבן העזר (קסה סעיף א) "מצות יבום קודמת למצות חליצה. ואם אינה רוצה להתייבם לשום אחד מהאחים, (או בגדול כשרוצה לייבם) בלא טענה מספקת, דינה כמורדת. וי"א שמצות חליצה קודמת. הגה: ואין לה דין מורדת אם אינה רוצה להתייבם. ומכל מקום אין כופין אותו לחלוץ". דעת המחבר בשו"ע שמצוות יבום קודמת ולשיטתו אם האשה לא רוצה להתייבם דינה כמורדת. אך דעת הרמ"א שמצוות חליצה קודמת ולכן אין דינה כמורדת. כיום בבתי הדין בארץ ישראל קיבלו את פסק הרמ"א ולא נותנים לעשות מצוות יבום, ע"פ החלטת מועצת הרבנות הראשית בראשות הגרב"צ מאיר חי עוזיאל והגרי"א הלוי הרצוג. אך הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר חלק ו - אבן העזר סימן יד) האריך לחלוק על החלטה זו, וסובר שאין תוקף להחלטה זו נגד מנהג הספרדים שכן נהגו לעשות ייבום. גם מדבריו משמע שלא יחשיב את האשה כמורדת היכן שלא מסכימה להתיבם אלא שאם שניהם רוצים יש לאפשר להם. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il