שאל את הרב

  • הלכה
  • נושאים שונים

אכילה ליד שולחן עם אדם האוכל מאכל טרף

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"א אדר ב' תשע"ט
שאלה
האם יש בעיה לאכול ליד אותו שולחן עם אדם האוכל מאכל טרף?
תשובה
לגבי אכילה על יד אותו שולחן עם אדם האוכל מאכלים לא כשרים, תלוי הדבר בנסיבות, אם מדובר ביהודי שאוכל מאכלים לא כשרים רח"ל, יש לחשוש שמא אכילה ליד אותו שולחן תתפרש כנתינת לגיטימציה לאיסור חמור זה, ואף אם מדובר בנכרי יש להיזהר ממראית עין שמא אכילה ליד אותו שולחן עמו תובן בצורה מוטעית על ידי אחרים שגם היהודי אוכל מאכלים לא כשרים, וזה חילול השם ועלול גם להכשיל אחרים, זו הסיבה שאין לשבת לאכול במסעדה לא כשרה גם אם רק יושבים שם ואוכלים או שותים דבר כשר. במקרה שאין את כל החששות הנ"ל ואדם יושב ואוכל על יד אותו שולחן עם אדם אחר שאוכל מאכלים לא כשרים יש לנהוג לכאורה על פי ההלכה שנפסקה ביו"ד סימן פח בדין שלא להעלות בשר על השולחן שאוכלין גבינה, שבשני בני אדם המכירים זה את זה אין להעלותו על השולחן אלא אם כן אוכלים על גבי מפה נפרדת או שמניחים ביניהם חפץ להיכר שלא יאכלו האחד ממאכלי השני, אבל באכסנאים שאינם מכירים זה את זה מותר להם לאכול על יד אותו שולחן אף בלא היכר משום שאין לחשוש שיאכלו האחד מהשני.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il