ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה תפילה ובית כנסת

ספק התפלל מנחה האם צריך להתפלל

שאלה
לרב שלום, מי שספק לו אם התפלל מנחה האם מותר להתפלל מנחה מפני הספק?
תשובה
כאשר מסופק אם בירך ברכת המזון יחזור ויברך מפני שספק דאורייתא לחומרא. ואילו בשאר ברכות לא יברך שספק דרבנן לקולא. תפילה - מצד אחד בצורתה, וכמה פעמים ביום היא דרבנן ולכן לא יצטרך להתפלל' ומאידך מובא בבלי (כא, ב) וגם בירושלמי: (ב, א) דברי רבי יוחנן הלוואי ויתפלל האדם כל היום כולו" וכתבו הראשונים כאשר מתפלל יעשה תנאי אם לא התפלל התפילה תהיה כחובה ואם התפלל יתפלל אותה כנדבה. ופסק שו"ע והמ"ב (קז,א) מתפלל ואינו צריך לחדש בה דבר. הרחבת תשובה: נחלקו הראשונים בהסבר המחלוקת בגמ': לדעת ר"א (בבלי) ורבי ירמיה (בירושלמי) לא רשאי להתפלל כעין איסור בל תוסיף, וכמקריב פעמים קורבן תמיד ומוציא שם שמים לבטלה.(רשב"א) ויש שהסבירו שאין זה כבוד שבכל עת יפנה לקב"ה. ואילו דעת רבי יוחנן דרשאי להתפלל אך אינו חייב. ויש שהסבירו- שאינו חייב לחזור ולהתפלל לדעת רבי אלעזר. אך לרבי יוחנן חייב להתפלל שיש לו ספק. ויש שהוסיפו בזה שאם לא חוזר מראה שאינו חושש לתפילה.
עוד בנושא תפילה ובית כנסת

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il