ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת שירה של אתר ישיבה בירושלים עם הרב סבתו

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

שאל את הרב הלכה המניין

צירוף מתפלל הנמצא בעזרת נשים

הרב נועם דביר מייזלסט"ז תמוז תשע"ט
96
שאלה
שלום לרב. האם ניתן להתפלל בעזרת נשים הנמצאת באותה קומה של בית הכנסת (כמובן שמדובר בזמנים שאין נשים)? תודה.
תשובה
שלום וברכה. לכתחילה ראוי ורצוי להתפלל בבית כנסת, אולם אם יש קושי מסויים ודאי שניתן להתפלל בעזרת נשים, גם כאשר יש בה מחיצות, והעומד שם מצטרף למניין. ובתנאי שתוכל לראות את פניהם של מקצת המתפללים, והם יוכלו לראות אותך. וכל שכן אם יש כבר עשרה בבית כנסת ואתה רוצה שיחשב לך לתפילה במניין. מקורות: השו"ע (נ"ה סעיף י"ד) כתב "מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון, אפלו גבוה כמה קומות, אפלו אינו רחב ארבע, ומראה להם פנים משם, מצטרף עמהם לעשרה". וכתב על כך המ"ב (נ"ה ס"ק נ"ב) שלפי זה פשוט שהעומדים בעזרת נשים, ובמחיצה המפסקת יש חלון, ומראה להם פניו משם – מצטרף עמהם לעשרה, וכל שכן דאם יש בלעדו עשרה נחשב תפילה בצבור, וסיים: "ואע"פ כן יותר טוב אם בנקל הוא לו לירד לבית הכנת שירד, דיש מהאחרונים שחולקין על עקר הדין וסוברין דעניינו אינו דומה כלל לזמון". וראה בהליכות שלמה (תפילה ה', י"ח) שהוא הדין לעזרת נשים הבנויה בגובה. וכן מבואר בכה"ח (בשם החיד"א שם ס"ק ע"ח) שאם אינו בנקל לרדת לבית כנסת - יש לסמוך על השיטה שניתן להצטרף למניין באופן זה. ובספר דברי שלום (נ"ה) כתב שע"פ סוד נכון להתפלל דוקא בבית הכנסת ולא במקום העזרת נשים. ולכאורה יש לעיין בדברי המ"ב אם דבריו מוסבים על צירוף לעשרה או לאדם הרוצה שיחשב לו תפילה במניין. מפשטות דברי המ"ב שהבאנו בתחילה נראה שלא חילק, כיון שהתייחס שם גם לצירוף לעשרה וגם לצירוף למניין קיים, וכתב שטוב להכנס לבית הכנסת בלי לחלק. אולם מדברי המ"ב (שם ס"ק נ"ו) שכתב "אבל כשיש מנין במקום השליח ציבור, ודאי מוציא אפילו אותם שהם אחורי בית הכנסת ושומעין ומכונין וגם הוא מכוין שיוציא כל השומעים" משמע שודאי שאותו אדם יוצא ידי חובת תפילה במניין. וכן נראה לחלק מדברי המ"ב (שם ס"ק נ"ח) בשם הרדב"ז, וכתב שאפשר לסמוך על דבריו בשו"ת שלמת חיים (מ"ז). וראה בפסק"ת (שם כ"ו) שאכן כתב ע"פ האחרונים לחלק בזה, והוסיף (שם) לכתוב שאפשר שגם המ"ב שכתב שטוב להכנס לבית הכנסת, כוונתו דוקא שהוא העשירי למניין ולא כשיש עשרה בלעדו, ולכן כתב שבצירוף הפר"ח, הפמ"ג, ושו"ע הרב, שהתירו כשמראה פניו לציבור גם כשהוא עשירי, ודאי ניתן להקל כשיש עשרה בלעדיו. אולם כל האמור דוקא אם מראה פניו, שאם לא מראה פניו למקצת הציבור. ובהערה (שם 175) כתב שלגבי מחיצת זכוכית נחלקו הפוס', בספר אורח נאמן ((שם ס"ק כ"ז) היקל, וכה"ח (שם ס"ק ע"ו) כתב להחמיר שהרי מחיצה כזו מועילה לעניין צואה. ולגבי זכוכית חד צדדית שרק הוא רואה אותם, לדברי כולם אינו מצטרף. תקובל תפילתכם ברצון! בברכה רבה,
עוד בנושא המניין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il