שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

נטילת ארבעת המינים לשמאלי

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ז תשרי תש"פ
שאלה
לרב שלום, קיבלתי דעות שונות ביחס לנטילת ארבעת המינים , אני שמאלי האם להחזיק את הלולב בשמאל ואת האתרוג בימין. או ההפך כמו כולם לולב בימין ואתרוג בשמאל?
תשובה
בדין זה נחלקו השולחן ערוך והרמ"א. לדעת השולחן ערוך בשם העיטור - שאטר יטול ככל האנשים את הלולב בימין בשונה מתפילין, משום חשיבות שלושת המינים לעומת האתרוג שהוא יחיד ולכן יחזיק הלולב ביד ימין. בשונה מתפילין שחייב מהתורה להניח על היד הכהה (החלשה). ואילו הרמ"א השווה דין תפילין לארבעת המינים. ולדעת המשנה ברורה טוב לחזור וליטלו בלא ברכה. ולדעת כף החיים - ייטול ויברך כדעת מרן השולחן ערוך, ואחר כך ינהג כדעת הרמ"א ליטול ההפך, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. ודעת המקובלים כדעת מרן שרק בתפילין יש הבדל, וכך נהג ב'אורחות רבנו' הרב ישראל יעקב קניבסקי ע"ה כדעת השולחן ערוך והמקובלים. ראוי להדגיש שבדיעבד כל מי שהפך בידיים בין איטר ללא איטר יצא ידי חובה. ושולט בשתי ידיים ינהג ככל האנשים ויחזיק הלולב בימין כדעת השולחן ערוך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il