שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילות יום הכיפורים

הזמן שצריך להתחיל תפילת נעילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה תשרי תשפ"א
שאלה
מה הזמן הנכון להתחיל תפילת נעילה?
תשובה
שלום וברכה. לכתחילה הזמן המובחר ביותר לתפילת נעילה הוא בערך 30 - 45 דקות קודם השקיעה, כדי לסיים את התפילה עם צאת הכוכבים, אך יש נוהגים להקדים ולהתחיל נעילה מפלג המנחה, כדי שברכת כהנים תהיה בטוח לפני השקיעה. מקורות: ז"ל מרן השו"ע (תרכ"ג ב') כתב שזמן תפילת נעילה "כשהחמה בראש האילנות, כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה". וכתב המ"ב (סק"ב) שהכוונה לסוף שקיעה (ראה בשעה"צ סק"ב מה שביאר בזה). וכתב בשעה"צ (שם) שזמן זה הוא חצי שעה קודם השקיעה, וראה ברמב"ם (תפילה פרק א') שכתב "סמוך לשקיעה", וכתבו הב"ח והט"ז (שם סק"א) שכל מקום שכתוב סמוך, היינו כחצי שעה קודם השקיעה. וזמן זה למצוה מן המובחר (כה"ח שם סק"ז שו"ת רב פעלים ח"ד או"ח סי' ה'). וכתב הגר"ש דבליצקי זצ"ל (קיצור הלכות המועדים) שמנהג האשכנזים בארץ ישראל להתחיל מפלג המנחה שהוא שעה ורבע לפני השקיעה, כיון שהכהנים נושאים כפיים בתפילה זאת ונשיאות כפיים צריכה להיות לפני שקיעת החמה (ועיין פמ"ג תרכ"ג מש"ז סק"א, מאמ"ר סק"א). אך הוסיף (שם) במקום שאין נושאים כפיים או שאין כהן, אין להתחיל לפני כשלשת רבעי שעה קודם השקיעה. ובדיעבד הכהנים יכולים לשא כפיים כל זמן בין השמשות, כיון שסומכים על הדעות שהכהנים נושאים כפיהם בנעילה גם בלילה (באר היטב סק"ג, כה"ח סי' קכ"ט סק"ב). גמר חתימה טובה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il