ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר הדרכות לבעלי תשובה

כפרה על חטאים מהעבר

הרב נועם דביר מייזלסי"ז מרחשון תשפ"א
53
שאלה
שלום הרב, מהי דרך הכפרה לבחור ישיבה שנכשל רבות בעבר בראיות ומחשבות אסורות ובהוז"ל רח"ל והפסיק ב"ה לחלוטין ונשמר כיום הרבה יותר בעניינים אלו?
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר! ראשית כל עצם עזיבת החטא החרטה עם וידוי וקבלה לעתיד שלא לחזור על כך, זהו גוף התשובה והכפרה והקב"ה מקבל את השבים אליו באהבה רבה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים. רבי ישראל מסאלנט זצ"ל אמר שדרך ראויה לחזור בתשובה על חטא מסויים, היא על ידי לימוד הלכות הקשורות לאותו חטא, שבכח הלכות אלו לסייע להישמר מאותו החטא, ולכן לענייננו הקדשת זמן מסויים העוסק בהלכות ובהנהגות שמסייעות לשמור על המחשבה, העיניים ועל הברית, כגון הלכות יחוד וכדומה, יכולים לסייע מאד בעניין זה. ידוע בחז"ל התעניות שהם כנגד קורבן, ועניינם להעביר את רושם החטא (אגרת התשובה), ומה שאמרו שמי שמתענה חוטא זה מדובר במי שלא חטא (מרן החיד"א, רב פעלים, ליקוטי מוהר"ן תורה נ', מ"ב תקע"א בשם הב"ח). האריז"ל תיקן תעניות לתשובה על כל חטא (כעס, תיקון הברית וכו'), ובעל התניא (אגרת התשובה ב') כתב שהכרעת הגדולים ג' פעמים (אותו מס' תעניות של אותו חטא) ואת השאר לפדות בצדקה, ואחריו הגיע מרן הבן איש חי (שו"ת רב פעלים) שמספיק פעם אחת ואת השאר לפדות בממון, ולכן חכמי ירושלים נהגו להקל לציבור שמספיק תענית אחת, ובדרך כלל נהגו לעשותה בימי השובבי"ם (תיקון בניהו שובבים). עם זאת צריך לדעת שהדורות נחלשו וקשה לעמוד בכל התיקונים והתעניות שכתב רבנו האריז"ל, ולכן בימנו יש שכתבו שהדבר המועיל ביותר הוא עסק התורה וגמילות חסדים ואין צורך בתעניות (קריינתא דאגרתא ח"א עמ' קפ"ב בשם הגר"א). ובפרט לימוד תורה בעיון (הקדמה לאגלי טל ביחס להלכות שבת) ועבודת ה' בשמחה. ויש שהציעו לעשות תענית דיבור, כפי שייסד רבי יצחק אלפיה זצ"ל. וכל אחד ינהג בזה כפי הוראת רבותיו. מקובל להורות כדברי מרן הבעש"ט הקדוש (מפי תלמידו בעל התולדות יעקב יוסף) שעל ידי שאדם מתחזק באהבת תורה, אהבת ישראל, ואהבת הקב"ה, אין הוא צריך תעניות. כמו כן תפילה מקירות הלב בדמעה ושפיכת הלב אינה חוזרת ריקם, ששערי דמעה לא ננעלו. ידוע בשם מוהר"ן מברסלב זי"ע שטבילה במקוה ואמירת תיקון הכללי מועילים מאד לתיקון הברית. עוד מובא בספרים שהזעה בעשיית המצוות כגון באפיית מצות וכדומה מועילים לתיקון היסוד. בתור בן ישיבה, הכפרה שלך זה להמשיך ולהתמיד בהתגברות כאמור לעיל, ולא להלקות את עצמך על כך ולהכנס לעצבות. כמובן שצריך לקבוע סייגים שירחיקו אותך מליפול בעברה ולהיות עסוק בדברים אחרים שיסיחו דעתך, לימוד תורה שמושך את ליבך ופעילות ספורט או תחביב אחר שאתה אוהב בשעת הפנאי, וכן מצא לך חבר קרוב שיחזק אותך שתוכל להשיח ליבך איתו וישגיח עליך לא ליפול כי הפיתויים קשים. חשוב לקיים בעניינים אלו את מאמר הפסוק: "שבע יפול צדיק וקם", וכן את הפסוק: "כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי". כי הקב"ה רוצה ושמח בתשובת בניו. נתפלל שה' יתברך יסייע לך להתגבר על התאוות היצרים ותזכה להיות בקדושה ולמצוא בת זוג בגיל המתאים ולהקים איתה בית בקדושה וטהרה. ויהי רצון שהקב"ה יערה על כולנו רוח ממרום של טהרה כמו שנאמר: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתים". בברכה נאמנה,
עוד בנושא הדרכות לבעלי תשובה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il