שאל את הרב

  • הלכה
  • צריך ליטול ידים?

נגיעה בשיער במקום גלוי מחייבת נטילה?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב מרחשון תשפ"א
שאלה
שלום לכבוד הרב, כשלמדתי את הלכות נטילת ידיים במשנה ברורה, ראיתי שהביאו הלכה בשמו של הרב וואזנר בספרו שבט הלוי (ח"ח סימן ב אות א) ושם כתוב שרק במקום המכוסה בכובע חובה ליטול בו ידיים. שאלתי היא: 1. האם פסק זה הובא להלכה? 2. אם כן, האם אני שאינני נוהג ללבוש כובע פטור ליטול ידיים כשאני נוגע במקום זה, או שדין זה הוא כמו הדין של נגיעה בלמעלה מהמרפק - שגם אדם שרגיל שזה מגולה אם נוגע חייב לטול, למרות שגם אם רוב האנשים נוהגים כך זה נקרא שבטלה דעתם (חזו"א אגרות תורה סימן ד)?
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר. א. דברי הגר"ש ואזנר זצ"ל שהיה מגדולי הפוסקים בדור האחרון, מדוייקים בדברי הראשונים ומלשון מרן השו"ע (סי' ד' כ"א), ואין הוא צריך להסכמה שלנו, ספריו הקדושים נלמדים בבתי ההוראה ורבים מפסקיו התפשטו בכלל ישראל. לכן ודאי שהדבר להלכה ולמעשה. ב. אכן לשיטת שבט הלוי (ח"ח סי' ב' א') אם אינך חובש כובע באופן כבוע, ואתה נוגע בשיער במקומות שאינם מכוסים בכיפה, אין צורך בנטילת ידיים. יש פוסקים שחולקים על כך, אך ודאי שהמקל בדבר יש לו על מי לסמוך. כמו כן חשוב להוסיף שאם גם המקום המגולה בשיער מרובה בזיעה ולכלוך, יש ליטול ידיים לכל הדעות כדי ללמוד ולהתפלל וכן אם הוא נמצא באמצע סעודה על פת (ראה שו"ע שם, וסי' צ"ב ז', וסי' קס"ד ב', ומ"ב שם). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il