ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שכנים ושותפים

תיקון רטיבות בבניין משותף

כולל דיינות בית אלח כסלו תשפ"א
8
שאלה
אנחנו גרים בקומה העליונה בבניין משותף. השכן מתחתינו מתלונן על נזילה בתקרת ביתו, ויש גם נזילה לשכן שתחתיו באותו מקום. הבאנו אינסטלטור שירים את כל הרצפה בביתנו באזורים שקשורים באזור הרטיבות האפשרי, ולא נמצאה הבעיה. ועד הבית מבקש לערוך בדיקה שתקפה גם משפטית, ולהביא חברה שתבדוק מהיכן הנזילה. העלות של הבאת החברה בסביבות 2,800 שקלים. מי אמור לשאת בהוצאות הבדיקה? נודה לתשובה.
תשובה
שלום וברכה, כתחילה נציין כי באופן כללי כדי לענות על שאלות מעין אלו יש לשמוע את שני הצדדים ולברר את המציאות יותר לעומק. נכתוב את הדין הכללי. למרות שבשולחן ערוך (חו"מ קנה סע' ד) פסק (על פי הגמרא ב"מ קיז) שאם המים לא יורדים ישירות על הדירה התחתונה, אלא נבלעים במעזיבה ומחלחלים ויורדים, בעל העלייה אינו מחויב בתיקון הנזק, כבר חילק הרא"ש (בתשובה כלל קח ס"י) ששם הניזק יכול לתקן בקלות את המעזיבה, אך אם צריך לבנות "כיפת אבנים", שזוהי הוצאה מרובה, בזה חכמים לא חייבו את הניזק "להרחיק את עצמו", וממילא במקרה זה נחשב המשתמש במים למזיק רגיל (ולא כ"נזקי שכנים", עיין נתיבות המשפט קנה סקי"ח) שחייב לשמור שממונו לא יזיק. ופסק השולחן ערוך (שם בסימן קנה סע' כ) כרא"ש. כחילוק זה פסק נתיבות המשפט (בסק"ג). כמו כן נראה פשוט שגם אם נאמר שעל פי דין תורה המזיק פטור, שלא כפי שכתבנו, מכל מקום ברור שמנהג המדינה מחייב את הגרים בנכס משותף לשלם במקרה כזה, שעל דעת כן השתתפו בנכס, ולכן חייב הדייר העליון לתקן את הנזק, שהרי זהו מנהג המדינה הפשוט. אך אם לא ידוע מהו מקור הנזק ולא ברור שהדייר העליון הוא המזיק, המוציא מחברו עליו הראיה, והדייר העליון אינו מחויב לשלם את הוצאות החברה הבודקת. אם הבדיקה תאתר שמקור הנזילה מהדייר העליון, נראה לכאורה שכשם שהוצאות התיקון מוטלות עליו, כך גם הוצאות הבדיקה, שהרי לצורך תיקון הנזק נדרש לדעת את מקור הנזק ולכן נחשבת הבדיקה כחלק מהתיקון. כשם שטכנאי שיוזמן לתקן עלותו כוללת גם עלות בדיקה. וכן גם כתב בספר משפט צדק עמ' 178. אם חברת הבדיקה תאתר שמקור הנזק הוא מהנכס המשותף, ברור שהוצאות התיקון (והבדיקה כפי שביארנו למעלה) מוטלות על דיירי הנכס המשותף. כך נראה מדין תורה (עיין ב"ח וחת"ס על סימן קנה סע' ד' המיישבים סתירה בין הרמ"א שם לדבריו בסימן קסד סע' א), ובוודאי שכך נהוג ומנהג המדינה מחייב את השותפים בבניין. לסיכום: נראה שהוצאות הבדיקה אינן מוטלות על הדייר העליון, אלא על הדיירים התחתונים הניזקים מהנזילה. אם באמצעות הבדיקה יתברר שמקור הנזילה הוא מכם, בעלי הדירה העליונה, הרי שבנוסף להוצאות התיקון עליכם לשלם אף בעבור הבדיקה. אם חברת הבדיקה תאתר שמקור הנזילה הוא מהנכס המשותף, ההוצאות יוטלו על כל דיירי הבניין. בברכה, הרב צבי ברוך טסלר
עוד בנושא שכנים ושותפים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il