שאל את הרב

  • כל השאלות

ברכת כהנים בתפילה כשאין חזרת הש"ץ

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ח כסלו תשפ"א
שאלה
כשיש צורך בשעת הדחק להתפלל שחרית ללא חזרת הש"ץ. כיצד נוהגים בנשיאת כפים של הכהנים?
תשובה
נשיאת כפיים לא תלויה דווקא בחזרת הש"ץ אלא בתפילה בציבור, לכן כשיש עשרה אנשים המתפללים יחד תפילת לחש, ויש ביניהם כהן, הכהן נושא כפיו ומברך ברכת כהנים (כף החיים סימן קכח ס"ק ד). כיצד הדבר מתבצע למעשה? א: הכהן יחלוץ נעליו, ייטול ידיו לפני תפילת לחש ויעמוד להתפלל סמוך למקום בו הוא יעמוד לברכת כהנים. ב: החזן מתפלל בקול מתחילת התפילה והציבור עונה לקדושה, ולאחר מכן החזן ממשיך להתפלל בקול והציבור יחד איתו (אמנם בתפילה קצרה שעושים במנחה המנהג הוא שלאחר האל הקדוש החזן ממשיך בשקט מכל מקום כאן כדאי שימשיכו איתו בקול כדלהלן, סימן קכד סעיף ב ביה"ל ד"ה בלחש). ג: כשהחזן מגיע לרצה, הכהן יזוז מעט לכיוון הדוכן (קכח מ"ב ס"ק קו). ד: כשמגיע החזן לברכת כהנים, אם יש יותר מכהן אחד בבית הכנסת, הוא מכריז כהנים (ואין זה הפסק, כף החיים שם) והכהנים מברכים ברכת כהנים כרגיל. ה: הציבור יכול לענות אמן על הברכות מכיון שגם הוא נמצא במקום זה בתפילה (פסק"ת סימן קכח אות נ, ויש אומרים שיענו רק על הפסוקים בברכת כהנים ולא על הברכה שלפניהם). ו: בסיום ברכת כהנים, הכהנים מסתובבים ומסיימים את תפילתם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il