שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

למה משה רבינו לא אמר לפרעה את האמת?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב שבט תשפ"א
שאלה
בס"ד שבת שלום, למה משה אומר לפרעה שעם ישראל יצאו לעבוד את ה' במדבר שלשה ימים? למה הוא לא אמר לו את האמת? נראה שלפרעה לא היו אפשרויות להתווכח אם יצאו לשלשה ימים או לנצח...
תשובה
שלום פרשנים רבים דנו בשאלה זו. אביא כאן שנים מהם שענו באותו סגנון. אברבנאל (שמות ג): עשה הקב"ה כן כדי להראות לבני אדם חוזק לב פרעה וקושי ערפו ושעליו יצדקו משפטיו ודיניו ומדותיו על פרעה ועל מצרים, יען וביען לא בקשו ממנו ללכת כי אם דרך שלשה ימים, לזבוח לאלוהיהם, ומסתמא יובן מדבריהם שאחר כך ישובו, ולא שמע פרעה אל תפילתם ואל תחינתם, וכל שכן אם יאמר לו לשלחם כולם, שבלי ספק לא יאבה להם ולא ישמע להם. הנה מפני זה ציוה למשה רבנו ע"ה שתהיה בראשונה שאלתו ובקשתו דבר מועט דרך שלושה ימים להבחין בו ערפו ומצחו הקשה. הכתב והקבלה: הוא יתברך ציוה שבתחילה יבקש ממנו דבר קטן כזה ללכת דרך ג' ימים, להבחין מצחו הקשה; ...ועם כל זאת לא אמר לו שישובו אחרי שלשה ימים ולא הוציא משה מפיו דבר שקר. והנה אחרי אשר מאן גם הבקשה הקטנה הזאת, שוב שאל משה ממנו השילוחין הגמורים והחפשיוּת הנצחית. המטרה היתה להראות את קשיות עורפו של שאף בקשה קטנה איננה מקיים. כמו כן, מדייקים הפרשנים שבשום פעם לא יצא מפיו של משה רבנו שהם עתידים לחזור לאחר שלושה ימים. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il