שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

מהי מצוות הערבות בעמ"י?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ח סיון תשפ"א
שאלה
האם מצוות ערבות (כל ישראל ערבים זה לזה) היא מצווה בפני עצמה (נחשבת במניין המצוות)? הוא האם היא חלק ממצוות "הוכח תוכיח" במניין המצוות?
תשובה
ערבים זה בזה זוהי מציאות של ישראל שמבררת עד כמה אנחנו קשורים זה בזה ומשפיעים ומושפעים זה על זה, וזה מזה. זאת אינה מצוה בפני עצמה, אבל זוהי מציאות שקשורה בכל המצוות, בזכותה יהודי יכול להוציא ידי חובה יהודי אחר, כמו בקריאת התורה, קידוש, תפילה ועוד. גם להיפך, עבירה של אחד יכולה להכשיל אחרים, אבל בזה כתבו המפרשים שהעונש בא רק אם ידעו על החטא ושתקו אבל אם הוכיחו את החוטא ולא רצה לשמוע אין נענשים בגללו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il