שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

האם אנו שמחים שאנו יהודים?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט סיון תשפ"א
שאלה
סיפורים או מדרשי חז"ל על שמחתם ואושרם של גדולי ישראל על עצם היותנו העם הנבחר
תשובה
שלום וברכה, נפתח במספר פסוקים, תהלים קמד, טו: "אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹהָיו": תהלים פרק סה פסוק ה: "אַשְׁרֵי תִּבְחַר וּתְקָרֵב יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ נִשְׂבְּעָה בְּטוּב בֵּיתֶךָ קְדֹשׁ הֵיכָלֶךָ". תהלים פרק לב פסוק יא: "שִׂמְחוּ בַה' וְגִילוּ צַדִּיקִים וְהַרְנִינוּ כָּל יִשְׁרֵי לֵב". בתפילה: ברכת התורה, ברוך אתה ה'...אשר בחר בנו מכל העמים... קרבנות, אנחנו עמך בני בריתך...שמאהבתך שאהבת אותו...אנחנו חייבים להודות לך...אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ובא לציון, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת... עלינו לשבח לאדון הכל ... שלא עשנו כגויי הארצות...ואנחנו... תפילת עמידה וקידוש של שלשה רגלים, ברוך... אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקדשנו... כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים... מדרשים, במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד אין אישורן של ישראל אלא על שבחרו בהקב"ה להיות להם לאלהים והקב"ה בחר בהם להיותם לו לעם סגולה.. תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כ הנה אנכי שלח מלאך וגו' (שמות כ"ג כ'), ברוך המקום ברוך הוא שבחר בהן בישראל מכל באי העולם ומכל מעשה ידיו שברא בעולם, וקנה אותם קנין גמור, בנים ועבדים לשמו, (בוודאי) [בוא וראה] מה שנאמר בהן, לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו', ולקחתי אתכם לי לעם וגו', והבאתי אתכם אל הארץ וגו' (שם /שמות/ ו' ו' ז' וח'), ואומר הנה אנכי שלח מלאך לפניך. תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כד אנכי ה' אלהיך, ברוך המקום ברוך הוא שבחר בהן בישראל מכל אומות העולם ומכל מעשה ידיו שברא בעולם וקנה אותן קיניין גמור בנים ועבדים לשמו, פעמים מדבר עמהן כשהוא מדבר עם הרבים, פעמים מדבר עמהן כשהוא מדבר עם היחיד, מאהבה שאהב אותן ובשמחה ששמח בהן... כמובן שישנם עוד מקורות רבים... ספר מלמד התלמידים לחג הסוכות ראוי לשמוח בימים מיוחדים ובמקומות מיוחדים אחר אשר בחר בנו השם והרבה לנו תורה ומצות לזכותינו לעולם הבא שבו שמחת עולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il