שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

תספורת לילדים קטנים בשלושת השבועות

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז תמוז תשפ"א
שאלה
האם מותר לספר ילד קטן בן חמש בימי בין המצרים?
תשובה
שלום רב. נוהגים שלא לספר קטנים אפילו שלא הגיעו לחינוך משום עוגמת הנפש והצער על החורבן. לכן למנהג בני ספרד הנוהגים להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב, הוא הדין בתספורת לילדים. ולמנהג בני אשכנז וחלק מבני ספרד המחמירים באיסור תספורת מי"ז בתמוז, יש להחמיר כך גם לקטנים, אולם כשיש צורך ניתן להקל לספרו עד שבוע שחל בו ט' באב. מקורות: בגמ' בתענית (כו:) מובא שתקנו חז"ל שלא להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב, וכן פסק המחבר (תקנ"א ג'). אולם הרמ"א (שם ד') כתב שנוהגים להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז. מנהג האריז"ל כמנהג בני אשכנז להחמיר בתספורת כל שלושת השבועות, וכך נוהגים חלק מבני ספרד (שעה"כ דף פ"ט ע"ג שכן נהג המהרח"ו ז"ל, בא"ח דברים י"ב בשם יש נוהגים, ראה כה"ח שם סק"פ, קיצושו"ע טולדינו שפ"ז ח', ברית כהונה ב' י"ב, נתיבי עם שם, שכך נוהגים בני התורה בירושלים). ולגבי קטנים נפסק בשו"ע (שם): "אסור לגדולים לספר לקטנים ולכבס כסותם בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה". וביאר המ"ב (ס"ק פ"א) שגם בקטנים שייך חינוך ללאבלות. ואף שאין אבלות לקטן (כמבואר בשו"ע יו"ד שפ"ד ה'), מכל מקום באבלות של רבים מחמירים משום חורבן בית מקדשנו (מג"א סקל"ח, ועיין בערוה"ש ל"א). טעם נוסף, משום עוגמת נפש של הגדולים (ראה טור יו"ד ש"מ). ובשעה"צ (ס"ק צ"א) כתב שהנפקא מינה בין הטעמים, לגבי ילד פחות מבן שש, שפחות מגיל זה (בד"כ), לא שייך דין חינוך, אולם עוגמת נפש ודאי שיש. ונחלקו הפוסקים האם יש להחמיר לקטן בכל שלושת השבועות כמו גדול (לנוהגים כן), או שיש להקל עכ"פ עד שבוע שחל בו ט' באב כפשט מרן השו"ע. ובחיי אדם (הובא במ"ב ס"ק פ"ב) כתב שבעת הצורך יש להקל בתספורת לקטנים עד שבוע שחל בו ט' באב. ולצורך חלאקה אם אין אפשרות לדחות לתאריך אחר, מותר לספר אף בשבוע שחל בו (קובץ מבית לוי חלק י"ג עמ' כ'). שנזכה לגאולה שלמה ולבניין ביהמ"ק במהרה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il