שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

האם הר סיני היה מקושט באילנות לפני מתן תורה?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ג אב תשפ"א
שאלה
שלום וברכה מסופר במדרש שבמתן תורה התמלא ההר כולו אילנות ולכאורה קשה כי בתורה מצינו שה' מצווה את משה והמרעה לא ירעה אל מול ההר משמע שכן היו בהר סיני אילנות קודם מתן תורה, וכן ראיתי הרבה ספרים שמצוטטים מדרש זה אבל לא ראיתי מקור לכך אשמח אם הרב יוכל לשלוח מקור
תשובה
שלום התיעוד הקדום ביותר לאזכור מנהג עיטור בית הכנסת מתואר בשירו של ר' עמנואל הרומי [משורר איטלקי, ה'כ"א – ה'צ"ו]: "ואני מצאתי כתוב בספר מדקדק ישן - ואען ואומר חייך בסיני נתנה התורה, והכתוב האומר והדת נתנה בשושן הבירה. רוצה לומר כי התורה נתנה האל לעם קרובו, בחדש סיון שהשושנים נמצאים בו. ולכן נתנה באותו החדש, לפאר בהן היכל הקדש". אך המקור המוסמך הקדום ביותר אצל גדולי אשכנז פורסם כמאה שנה לאחר מכן, ובראשם המהרי"ל [ה'ק"כ – ה'קפ"ז]: "נוהגין להשטיח רצפת בית הכנסת בבשמים של עשבים ובשושנים לשמחת הרגל". משירו של ר' עמנואל הרומי ומדברי המהרי"ל הנזכרים משתמע כי מטרת הירק לרענן את בית הכנסת בריח טוב שיוסיף לשמחת החג, שהרי המכנה המשותף לעשבי בשמים ולשושנים הוא הריח הטוב. לפי זה, אין טעם בעשבים שאינם בשמים. הרב יעקב סופר בספרו "כף החיים" כתב: "יש נוהגים בחג השבועות לפזר שושנים בבית הכנסת, ומשליכין על הספר תורה בהוצאתו מן ההיכל ובחזרתו. גם יש נוהגים ליתן מיני שושנים בעששיות, ותולין אותם בבית הכנסת כו' ויש סמך לזה [במסכת שבת] אמר רבי יהושע בן לוי מהו דכתיב "לחייו כערוגת הבושם" [שיר השירים], כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים". (וכן מובא במסכת שבת דף פח/ב) בספר "פרדס יוסף" מביא הר"י פאצאנאווסקי בשם ר' מרדכי בנעט מובא: "דמכאן המנהג בשבועות לשטוח ענפי אילנות ועלים הגדלים עלי מים דבז' באדר נולד משה, ויצפנו ג' ירחים ותשם בסוף על שפת היאור הוא בשבועות". בספר המטעמים לר' יצחק ליפשיץ הוסיף: "עוד טעם העשבים הללו המה הגדילים על סוף אצל הנהר לרמז שבאותו יום השליכו למשה לסוף וניצול בזכות התורה". המנהג להעמיד אילנות ולא עשבים ושושנים, נמצא לראשונה בדברי המגן אברהם: "נוהגין להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים כו' ונראה לי הטעם שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם". (את המקורות מצאתי במאמרו של דניאל אברהם באתר "כיכר השבת") יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il